SMHI utfärdar blixtsnabb varning i fem län – nu på morgonen

2023 11 02

Med mycket kort varsel går SMHI nu ut med gul varning.

Varningen gäller från och med morgonen torsdag 2 november.

Det rör sig om plötslig ishalka som kan vålla stora problem i trafiken.

– Från sen natt mot torsdag till torsdag kväll, framhåller SMHI på sin hemsida.

Väderinstitutet förtydligar vad varningen handlar om.

– Risk för ishalka i samband med underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.

Fem län

Det är i synnerhet sydvästra Svealand som omfattas av den gula varningen – den första av tre varningsnivåer som SMHI använder sig av.

Totalt inkluderas hela eller delar av fem län i varningen.

- Värmland

- Örebro

- Västmanland

- Dalarna (södra delen)

- Östergötland (nordvästra delen)

Påverkar allmänheten

Enligt väderinstitutet bör invånarna i berörda delar av landet förvänta sig begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor.

Det finns även risk för förseningar och till och med inställda avgångar i kollektivtrafiken.

Generellt räknar man med en långsammare trafik med anledning av blixthalkan.

Sent natt mot torsdag rör sig ett nederbördsområde in söderifrån över området, beskriver SMHI väderförloppet.

– I sydvästra Svealand kan det bli underkylt regn som vid kontakt med kalla vägbanor kan orsaka ishalka. Från nordvästra Svealand och över södra Norrland handlar det mest om snöfall, förtydligar meteorologen Christopher Greenland.

Börjar som snö

Expertmyndigheten tillägger:

Nederbörden kan börja som snöfall men övergår snart i underkylt regn alternativt regn eller blötsnö som kan frysa till på kalla vägbanor.

– Under eftermiddagen är det främst den norra halvan som berörs.

Gick ut med röd varning

Igår utfärdade SMHI en röd varning – den högsta möjliga –  för höga flöden i Värmland och Gävleborg.

Enligt institutet handlar det om nivåer som enbart uppstår vart 50:e år – eller mer sällan.

Läs mer om den varningen genom att klicka här.

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen