SMHI utfärdar röd varning i två län – högsta möjliga

2023 11 02

SMHI uppgraderar sin vädervarning till röd nivå – den högsta möjliga.

Varningen utfärdas på onsdagskvällen men gäller från och med lördag 4 november och tills vidare.

Anledningen är den senaste tidens snöfall som nu ersätts av kraftigt regnväder.

– Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar, framhåller SMHI på sin hemsida.

Dessa län varnas

Två län i Sverige omfattas av varningen:

- Värmland (centrala delen av länet)

- Gävleborg (kustområdet mellan Hudiksvall och Gävle)

Inträffar vart 50:e år

Översvämningar på den här nivån är mycket sällsynta.

I regel sker det bara två gånger på hundra år – max.

– Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan, understryker SMHI.

Väderinstitutet betonar också att flödena i synnerhet kan komma att påverka allmänheten på två sätt.

– Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.

– Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.

"Bör helt avstå"

Den röda varningen är den allvarligaste som SMHI kan utfärda.

– Vid röd varning kan väderläget medföra stor fara för allmänheten, mycket allvarliga skador på egendom och miljö och omfattande störningar, betonar Krisinformation.se.

– Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet. 

Det föreligger också en uppmaning om att beakta följande i samband med lördagens varning:

- Avstå helt från att exponera dig för vädret.

- Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

"Stor problematik"

Under lördagen kommer nederbörden att tillta och sprida sig vidare norrut i landet.

– Nu går även nederbörden i Gävleborg över i regn och här kan det bli stor problematik med översvämningar på hårdgjorda ytor, i låglänta områden och i anslutning till mindre vattendrag, framhåller meteorologen Christopher Greenland på SMHI:s hemsida.

– På söndag kommer ytterligare en omgång med regn in västerifrån och som det ser ut nu så fortsätter det med lågtrycksbetonat vått väder även en bit in i nästa vecka.

Foto: W. Austin Ellis

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Tung smäll för alla som tankar bilen

2023 11 29

Regeringen och Sverigedemokraterna har lovat väljarna att priserna på bensin och diesel ska pressas ner.

Tidöpartierna har sänkt bränsleskatten och vid årsskiftet sänks den så kallade reduktionsplikten till sex procent.

Enligt SD och regeringen kan sänkningen  resultera i att det blir ungefär 5,50 kronor billigare per liter diesel inklusive moms att tanka redan 2024.

För 2025 och 2026  beräknas dieselpriset bli över 6 respektive 7 kronor lägre.

Uppgifter: Extra kostnad tillkommer

Nu kommer dock ett dystert besked för den som hoppas på betydligt lägre drivmedelspriser.

I ett utkast till regeringens klimathandlingsplan, som DN tagit del av, framgår det att regeringen planerar att skapa ett eget system som lägger på en extra kostnad för den som tankar sin bil.

Den nya avgiften skulle innebära att bensin och diesel återigen blir dyrare.

– Särskilt om systemet utformas så att det tvingar ner utsläppen från transporter ända till de nivåer som Sverige har åtagit sig inom EU-systemet att nå till 2030, framhåller DN.

Ställer krav på Sverige

Bakgrunden till det eventuella beslutet är att regeringen pressas av EU:s utsläppsmål för transportsektorn.

Unionen kräver att Sverige gör något drastiskt åt de ökade utsläppen redan till 2030.

Läget är kritiskt.

Regeringens egna beräkningar visar att utsläppen inom transportsektorn kommer att öka med uppemot 30 miljoner ton till 2030.

Oense

Tidöpartierna är inte överens om det nya systemet.

Sverigedemokraterna motsätter sig förslaget, uppger DN.

Tidningen beskriver hur en ”dragkamp” pågår på statsrådsberedningen, som har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Hotat med regeringskris

För Sverigedemokraterna är lägre drivmedelspriser en hjärtefråga.

Partiet har gått så långt som att hota med regeringskris om inte drivmedelspriserna sjunker drastiskt efter årsskiftet.

– Det kommer komma en förändring som är ganska markant och substantiell till årsskiftet. Det kan vi vara 99,9 procent säkra på, annars har vi regeringskris, sa SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt till TV4 Nyheterna i slutet av mars.

Efter hotet har dock SD närmat sig regeringens klimatpolitik.

För drygt två veckor sedan meddelade  partiets klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen att SD ställer sig bakom Sveriges klimatmål till 2045.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp E. Akyurt

Text: Redaktionen


Krisbesked från Coop – ”vi beklagar”

2023 11 28

Coop tvingas vidta extraordinära åtgärder för att lösa en svår ekonomisk situation.

Matbutiken drar ned på kostnader värda 300 miljoner kronor.

Förändringen är en del av en stor omställning av organisationen som företaget menar ska “öka konkurrenskraften och ge bättre priser och erbjudanden", skriver Coop i ett pressmeddelande.

Men de potentiella prissänkningar kommer till ett annat stort pris.

100 personer får sparken för att Coop ska kunna driva igenom den nya organisationen.

– Coops uppdrag är att skapa ekonomisk nytta för våra drygt 3,9 miljoner medlemmar, säger Marie Nygren, vd på Coop Sverige, i företagets pressutskick.

"Kraftiga kostnadsökningar"

Marie Nygren pekar på omvärldsförändringarna de senaste åren, som framför allt eskalerat efter Rysslands invasion av Ukraina, och som orsakat kraftiga konsekvenser på ekonomin även här i Sverige.

– De senaste årens kraftiga kostnadsökningar för bland annat inköp av varor, energi, transporter och höjda hyror gör att vi måste anpassa organisationen för att ge förutsättningar för ett lönsamt Coop i Sverige, säger Marie Nygren.

– Ett starkt Coop kan ta matchen med konkurrenterna och skapa både medlemsnytta och bidra till ökad hållbarhet.

"Beklagar" uppsägningarna

Att 100 personer måste lämna sitt jobb är ett nödvändigt ont.

Enligt Marie Nygren är beskedet Coop ger “beklagligt”.

– Vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dem vidare i sina yrkesliv, lovar Coop-vd.n.

Den nya organisationen börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Företaget kommer då också att inleda driften av en ny, helautomatiserad varuterminal i Eskilstuna – vilket beskrivs som den största investeringen för Coop i modern tid.

– Det är en framtidssatsning som under många decennier ska leverera en kostnadseffektiv och driftsäker logistik och varuhantering för hela Coop i Sverige. Varuterminalen är en av förutsättningarna för att klara konkurrensen och samtidigt bidra till ökad hållbarhet, säger Marie Nygren.

Tvingats stänga butiker

Så sent som för en månad sedan tvingades Coop stänga fem butiker i Sverige.

Affärerna har länge haft ekonomisk uppförsbacke.

– I detta fall har berörda butiker, trots ett flertal insatser, fortsatt att gå med förlust. Och vi ser inte att utvecklingen går att vända inom överskådlig tid, sade Meta Persdotter, vd för Coop Butiker och Stormarknader, vid tillfället.

Foto: Coop

Text: Redaktionen