SMHI går ut med omfattande varning i 13 län

2023 05 23

Två myndigheter har gått ut med väderinformation kopplat till "extrema risker" i hela 13 av landets 21 län.

Det råder kraftig risk för bränder i stora delar av södra Sverige.

Från Stockholm och neråt är risken för skogsbrand stor eller mycket stor, enligt nya varningar som SMHI går ut med under tisdagen.

– Lokalt är risken extremt stor, framhåller SMHI på sin hemsida.

Hela tisdagen

Risken är påtaglig under hela dagen. 

De yttre förutsättningarna gör att eld lätt sprids i skogsmark, och väderinstitutet utfärdar därför en mycket stark uppmaning till allmänheten.

– Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud, uttrycker SMHI.

Enligt SMHI minskar brandrisken vid 23-tiden, eftersom färre människor är ute och rör sig i torra områden sent på kvällen och natten.

Alla 13 län

Det är i Östra Götaland, delar av västra Götaland och delar av östra Sveland som risken är direkt påtaglig.

Totalt omfattas hela eller delar av 13 län av SMHI:s nya information.

- Skåne

- Halland

- Blekinge

- Kronoberg

- Kalmar

- Gotland

- Jönköping

- Östergötland

- Örebro

- Västmanland

- Uppsala

- Stockholm

- Södermanland

MSB: "Det är extremt torrt"

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gått ut med viktig information kopplat till brandrisken.

– Markens ytskikt är extremt torrt. Antändningsrisken är mycket stor och en brand kommer att utvecklas explosivt, framhåller MSB om förutsättningarna när det råder extremt stor skogsbrandrisk.

– Det är stor risk för toppbrand, det vill säg att elden tar sig upp i trädkronorna.

Eldningsförbud i huvudstaden

På många platser i Sverige råder det sedan tidigare eldningsförbud.

Så är fallet bland annat i Stockholms län.

– Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare, förklarade myndigheten vid tillfället.

Foto: R. Bajaj

Text: Redaktionen