JUST NU: Förbud utfärdas i huvudstaden

2023 05 11

Länsstyrelsen har utfärdat ett eldningsförbud i Stockholms län.

Under den senaste tiden har det varit varmt och torrt, någonting som lett till brandrisk på flera håll.

Nu har länsstyrelsen i Stockholm utfärdat ett eldningsförbud, ett beslut som tagits tillsammans med räddningstjänsterna utifrån SMHI:s prognoser.

Beslutet gäller från och med torsdagskvällen.

– Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare, förklarar länsstyrelsen.

Det innebär förbudet

Trots eldningsförbudet är det alltjämt tillåtet att grilla på egen tomt.

Det under förutsättningarna att anordningen är placerad på ett sätt så det inte finns någon risk för brandspridning.

– Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle, till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar, utanför sammanhållen bebyggelse, framhåller länsstyrelsen.

Kan dömas

Länsstyrelsen understryker även att det alltid är den som eldar som har ansvaret ifall någonting går fel.

Den som bryter mot eldningsförbudet uppsåtligen eller av oaktsamhet kan dömas till böter.

Flera regioner

Under torsdagen har flera regioner utöver Stockholm meddelat att eldningsförbud införs.

Bland annat handlar det om Region Uppland, Blekinge och Kronoberg.

Flera kommuner i Helsingborgstrakten har även infört förbud.

“Den varma vårsolen”

Även Västmanlands län har infört eldningsförbud, vilket gäller från och med torsdagen.

– När brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognosunderlag från SMHI. Förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig, förklarar Arboga kommun.

Om läget skulle förvärras kan eldningsförbudet övergå i ett skärpt eldningsförbud.

Foto: R. Andres

Text: Redaktionen