JUST NU: Skarp kritik mot nya förbudet

2022 07 28

Från och med den 1 september förbjuds elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer från.

Det meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i dag.

– Alldeles för lite har hänt, det finns ställen med parkeringskaos, slängda cyklar, framkomlighetsproblem och trafikolyckor. Nu får vi ordning och reda på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer, sa han till Aftonbladet och tillade:

– Nu är det slutlekt.

Skarp kritik från företag

Två av Sveriges största elsparkcykelföretag, Voi och Tier, kritiserar regeringens beslut.

– Tidslinjen är så pass tajt. Om en månad ska detta träda i kraft utan någon dialog om vad det här kommer att innebära. Det är bekymmersamt, säger August Svedenstedt, Sverigechef på Tier, till SR Ekot.

Befarar fler olyckor

Företagen kritiserar inte endast den tajta tidslinjen.

Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi, befarar att det nya körförbudet kommer att leda till fler olyckor, då elsparkcyklister tvingas lämna gångbanan.

– Orsaken till att elsparkcyklar använder gångbanan är att de känner sig osäkra på vägbanan, och vi är rädda att det kan ske en ökning av olyckor, säger hon till SR.

August Svedenstedt instämmer.

– Det finns avsaknad av cykelinfrastruktur i vissa städer. Det innebär att scootrarna blir flyttade till väldigt tungt trafikerade vägar.

Välkomnar förbudet

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad, ser positivt på det nya förbudet.

–  Detta kommer hjälpa att få ordning på de problem som elsparkcyklarna skapar för gående, med otrygga omkörningar och olyckor, säger han till SVT Nyheter.

”Signalpolitik”

Alla är inte lika övertygade.

Stockholmsbon Erik Wickman tror inte att det nya reglerna kommer att göra någon större skillnad.

– Jag tror inte att det kommer göra någon skillnad med regler för de här elsparkcyklarna, för de kommer inte efterlevas tror jag. Det högprioriteras nog inte av polisen att se till att reglerna efterföljs, säger han till DN och tillägger:

– Det känns bara som en tillfällig lösning. Det känns som att det kanske är ett första steg och att man kommer ta ett beslut som har verklig påverkan efter hand. Men jag tror absolut att det är signalpolitik.

Foto: C. Spinnen

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen