SD-profil tas ur tjänst

2022 11 01

Den tidigare SD-politikern Rebecca Ädel tas tillfälligt ur tjänst som lärare i Nynäshamns kommun.

Beslutet tas efter förra veckans avslöjande om att kommunpolitikern spridit nazistisk propaganda under flera år.

Nynäshamns kommun meddelar att beslutet fattats tillsammans med Rebecca Ädel och fackliga organisationer i kommunen.

– Vi har haft regelbunden kontakt med medarbetaren efter det som kom fram i fredags och vi har tillsammans kommit fram till att det är bäst att medarbetaren tas ur tjänst. Detta av säkerhetsskäl för alla inblandade under tiden som vårt fortsatta arbete pågår med det här personalärendet, säger Petra Kålbäck, tillförordnad kommundirektör, i ett pressmeddelande.

Vidare skriver kommunen att Rebecca Ädel inte kommer att komma tillbaka till arbetsplatsen under tiden som kommunens fortsatta undersökning pågår. Efter förra veckans avslöjande har Nynäshamns kommun inlett en undersökning av den tidigare SD-politikerns bakgrund.

– Ärendet hanteras enligt kommunens rutiner och har sedan i fredags högsta prioritet. Det som kommunen bland annat undersöker är om medarbetaren på något sätt har gett uttryck för de åsikter som framkommit i media i sin nuvarande roll som pedagog, står det i pressmeddelandet.

”Många har hört av sig”

Kommunen uppger att många invånare har hört av sig och gett utryck för att kommunen borde avsluta Rebecca Ädels anställning.

Men enligt lag har en kommun inte rättighet att ta ställning till åsikter som en medarbetare yttrar på fritiden med undantag om åsikterna betraktas som brottsliga.

– Även om vi på Nynäshamns kommun tar kraftfullt avstånd från de uttryck och åsikter som den här medarbetaren tidigare ska ha yttrat behöver vi få klarhet i om och i så fall på vilket sätt detta kan ha skett i medarbetarens nuvarande roll som pedagog, säger Pär Olsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Lämnade sitt uppdrag

Rebecca Ädel kandiderade för Sverigedemokraterna i Nynäshamns kommun. SD fick 17,8 procent i kommunvalet och Rebecka Ädel var den politiker som i särklass fick mest personkryss.

Efter Expressen och Expos avslöjande valde Rebecca Ädel att lämna sina politiska uppdrag och Sverigedemokraterna.

– Med anledning av medieuppmärksamhet runt Rebecca Ädel vill Sverigedemokraterna Nynäshamn understryka att vi inte står bakom något av det som framkommit i reportagen och tar helt avstånd från all typ av främlingsfientlighet, rasism och nazism, skrev SD i Nynäshamn i samband med beskedet.

LÄS MER: SD UTREDER POLITIKER 

Text: Redaktionen