ELSTÖDET: SD lämnar efterlängtat besked till norra Sverige

2022 12 21

Norra Sverige ska efter mycket om och men få sitt elprisstöd.

Det beskedet ger Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt, rapporterar Expressen.

Han menar också att norra Sverige kan tacka SD för att de drivit på och pressat regeringen om att få saken klar.

– Vi har haft väldigt mycket samtal och diskussioner med regeringen och det kommer att komma på plats, säger Sjöstedt till tidningen.

Väckt kritik

Från början var det tänkt att elprisområde 3 och 4, det vill södra Sverige, var de enda områdena som skulle få ta emot det elprisstöd värt 55 miljarder kronor som ska betalas ut till elkonsumenter i februari.

Att områdena i norra Sverige exkluderades har väckt kritik.

– Det finns ett Sverige norr om Dalälven också, sade S-ledaren Magdalena Andersson tidigare i veckan då Socialdemokraterna lade fram ett utskottsinitiativ i riksdagens finansutskott om att elstödet ska komma hela Sverige till del.

Priset avgjorde

Regeringen har å sin sida betonat att det varit stora skillnader i pris på elen mellan södra och norra Sverige, och att det är det som legat bakom beslutet att inte inkludera elområde 1 och 2 i elstödet.

– Just nu är prognosen fortfarande, att binder man sitt elavtal i södra Sverige då kostar det fyra kronor. Binder man sitt elavtal i norra Sverige kostar det en krona och 30 öre. Än så länge är skillnaden väldigt annorlunda, sade närings- och energiminister Ebba Busch till P4 Västerbotten i början av december.

Ändrat sig

Nu ska alltså regeringen ha ändrat sig, enligt Oscar Sjöstedt. Han menar att den uppdaterade varianten av elstödet kommer att bli av, men kan inte ge besked om när pengarna kommer.

– Exakt datum vill jag inte utlova i det här läget. Vi behöver få ekonomin och juridiken på plats. Det är ganska komplex lagstiftningsmateria att få sådana här system på plats. Men i relativ näritd, säger Sjöstedt till Expressen.

Vill inte bekräfta

Under onsdagen vill dock inte Ebba Busch bekräfta uppgifterna som SD lämnar.

Hon förklarar dock varför en förklaring dröjer, och det har med inflationen att göra.

Det här är otroligt svåra frågor givet det ekonomiska läget som vi har. Gör man åtgärder som eldar på inflationen så riskerar vi att få en situation där staten ger pengar till hushållen med ena handen, men med andra handen så driver vi upp räntorna och till exempel bolån – vilket gör att människor sitter med en ännu värre ekonomisk situation efteråt, säger Busch till samma tidning.

Foto: Sveriges Riksdag resp Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen