SD kräver att “flumprojekt” läggs ned

2023 02 16

Sverigedemokraterna kräver att den så kallade trygghetsberedningen kastas i papperskorgen.

Beredningen tillsattes för drygt tre år sedan och har som uppgift att ta fram förslag på hur brottsligheten ska minska och tryggheten öka i Sverige.

Gruppen företräds av samtliga åtta riksdagspartier, men nu kräver Sverigedemokraterna att man ska lägga ned hela verksamheten, rapporterar Sveriges Radio.

– Det blir bara ett pappersarbete för ingenting, känns det som. Det är onödig tid, helt enkelt, säger Katja Nyberg (SD), ledamot i riksdagen och i trygghetsberedningen.

Omöjligt att nå samsyn

Det var den socialdemokratiska regeringen som tillsatte trygghetsberedningen i mars 2020.

Uppdraget var stort – bland annat skulle de viktigaste kriminalpolitiska utmaningarna i samhället identifieras.

En slutrapport av beredningen förväntas i oktober 2024, om den håller hela vägen form.

Enligt Katja Nyberg är det helt omöjligt att nå politisk samsyn i gruppen.

– Just i den här formen, nej det ger ingenting.

Kritiseras från vänster till höger

Kritik mot trygghetsberedningen kommer inte enbart från Sverigedemokraterna, utan hela vägen från vänster- till högerkanten.

Bland annat har det kallats för “flumprojekt” och “meningslöst”.

– Efter åtta månader är det uppenbart att beredningen inte komma överens, sade Linda Westerlund Snecker (V) redan vintern 2020.

Ser över frågan

Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) diskuteras nu också trygghetsberedningen framtid i regeringskansliet

– Jag vet att det finns berättigad kritik mot den, vi var ju också som parti skeptiska när den tillsattes. Jag ska be om att få återkomma i någorlunda närtid om våra tankar om hur det ska tas vidare, säger han till SR.

Minska brottslighet och öka trygghet

På regeringens hemsida beskrivs projektet i detalj.

Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

Utöver att identifiera de viktigaste kriminalpolitiska utmaningarna här och nu och i framtiden har trygghetsberedningen ytterligare ett centralt uppdrag.

– Analysera och bedöma vilken förmåga som finns hos berörda aktö­rer att möta dessa utma­ningar på såväl det brotts­före­byggande som brotts­bekämpande området.

Foto: Securitas AB

Text: Redaktionen