Regeringen satsar 40 miljarder

2023 08 24

Reformerna i regeringens kommande höstbudgeten beräknas uppgå till omkring 40 miljarder kronor.

Det uppger finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff.

Hur miljarderna kommer att fördelas har regeringen ännu inte offentliggjort.

Finansministern konstaterar dock att budgeten kommer att präglas av det ekonomiska läget.

–  Vi kommer behöva göra ett antal tuffa prioriteringar för att inte riskera att elda på inflationen. Samtidigt är det uppenbart att utsatta hushåll och välfärden kommer behöva stöd genom den här svåra tiden. Bedömningen är att reformerna i budgeten kommer uppgå till omkring 40 miljarder kronor, säger hon.

Svantesson betonar att regeringen inte kommer att lämna ”välfärden i sticket”.

– Det kommer att vara tufft för både hushåll, välfärd, företag och många andra under tiden framöver. Men man kommer inte att lämnas i sticket. Välfärdens verksamheter kommer att behöva stöd.

”Ser ljuspunkter”

Inflationen under de senaste månaderna fallit tillbaka något, både i Sverige och i andra länder.

Samtidigt fortsätter den höga inflationen att tynga både hushåll och företag.

Höga priser i kombination med högre räntor håller tillbaka hushållens konsumtion. Även bostadsbyggandet minskar vilket tynger tillväxten.

Finansdepartementet bedömer att Sveriges BNP sjunker med 0,8 procent i år.

– Vi ser ljuspunkter med en lägre inflationstakt, men kärninflationen är fortfarande för hög. Det pressar hushåll och företag hårt och bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Nu måste vi vara uthålliga i inflationsbekämpningen så att vi kan vända utvecklingen i svensk ekonomi, säger Elisabeth Svantesson.

Då kommer uppgången

Finansdepartementet räknar även med att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och 2024 på grund av vikande konjunkturen.

Under 2025 väntas ekonomin återhämta sig och efterfrågan på arbetskraft öka.

Då kommer budgeten 

Den 20 september presenterar regeringens sin höstbudget – det vill säga budgetpropositionen för 2024.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen