STATSMINISTERN: ”Sämsta läget sedan andra världskriget”

2022 12 21

Statsminister Ulf Kristersson (M) håller jultal.

I sitt tal från Harpsund pekar statsministern på de stora svårigheter som i dag präglar Sverige.

– Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge, låt mig tala klartext om det. Utöver den globala klimatkrisen så går vi själva igenom tre parallella kriser samtidigt, säger Ulf Kristersson.

Enligt statsministern har Sverige för det första en ”inre säkerhets- och trygghetskris” med ständiga skjutningar.

– Det är ett akut symptom, betonar Kristersson.

För det andra har Sverige enligt statsministern en ”yttre säkerhetskris” som uppkommit efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Ulf Kristersson beskriver den ryska invasionen som den ”omedelbara faran”.  

Han anser att Sveriges säkerhetsläge är det sämsta sedan andra världskriget.

– Vi kan inte utesluta risken att konflikten sprider sig ytterligare, understryker statsministern.

Elkrisen

Avslutningsvis nämner Ulf Kristersson ”energikrisen” som den tredje och sista krisen som Sverige befinner sig i.

– Vi har ett svårt ekonomiskt läge. Åren framöver kan bli de ekonomiskt tuffaste för vårt land sedan 90-tals- och finanskrisen.

Alla ska ta ansvar

Statsministern väljer även att lyfta ett antal reformer som regeringen utlovat under valrörelsen: ett ökat stöd till Ukraina, hårdare tag mot den organiserade brottsligheten och en utbyggnad av försvaret.

– Kriminaliteten, kriget och den svåra ekonomiska situationen gör att många känner oro och ovisshet. Framtiden är mörkare än den var förut, säger statsministern och tillägger:

– Jag är övertygad om att alla är beredda att ta ansvar. Staten ska ta sitt. Jag som ny statsminister ska ta mitt och jag är säker på att svenska folket kommer att ta sitt.

Lågt betyg

Svenska folkets förtroendet för statsministern och hans regering är relativt lågt endast två månader efter valet,   

Det indikerar en mätning från Aftonbladet/Demoskop som publicerade tidigare i dag. I mätningen fick svenska folket betygsätta Sveriges ministrar.

Endast tre ministrar fick godkänt betyg, försvarsminister Pål Jonson (M), justitieministern Gunnar Strömmer (M) och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M).

LÄS MER: Här är Sveriges populäraste ministrar 

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen