Sabuni (L) indikerar flera områden där L och SD kan enas

2021 03 24

Inför Liberalernas viktiga omröstning på söndag om ja eller nej till ett M-KD-SD-L-styre pekar nu Nyamko Sabuni ut flera områden där L och SD har likheter – skolan, energipolitiken och brottsligheten.

– SD vill förstatliga skolan, det vill vi också. Vi behöver göra det för att få en likvärdig skola.

– Jag är orolig för Sveriges energiförsörjning när vi lägger ner planerbar, ren energi i form av kärnkraft till förmån för vindkraft.

– Vi har problem att hantera kriminalitet och vi borgerliga partier vill göra mer, det vill SD också, säger hon till TT enligt Skånska Dagbladet. Samtidigt framhåller Nyamko även områden där L inte kan förhandla med SD.

– Allt som inskränker den enskildes friheter och rättigheter. Rättsstatens principer, medias frihet – kärnvärden som bygger en liberal demokrati, säger hon till TT enligt SKD. Hon förklarar även varför det är viktigt att L fattar beslut.
– En linje som bara säger att vi vill ha en borgerlig regering men inte berättar hur man gör det möjligt är ingen linje. Då får man säga att vill ha en S-ledd regering, men man kan inte gå till val på att sitta i opposition, säger Sabuni till TT enligt Skånska Dagbladet och hon betonar även att det inte går att isolera de två ytterkantspartierna V och SD när de har 30 procent av mandaten i riksdagen.

ANALYS

Sanningens minut närmar sig för L som ska välja mellan M-KD-SD eller S-C-MP-V. Nyamko har rätt i att det troligen blir omöjligt att räkna bort V och SD i regeringsfrågan. Även om det finns matematiska möjligheter så ser de inte särskilt troliga ut då S och M inte vill bilda ett gemensamt styre.

Om L tar steget in i ett M-KD-SD-L-styre så kan det inte enbart bygga på vad L har för olikheter med SD - utan även vad man har för likheter. Nyamkos uppräkning av tre olika områden får ses som en tydlig indikation på var L ser goda samarbetsmöjligheter med SD och brottsligheten är en paradfråga för båda partierna. Hon nämner inte migrationspolitiken men det är ett område där M och SD har likartad uppfattning och där lär M och SD driva igenom sin politik till mycket stora delar.


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen