Sabuni (L) indikerar flera områden där L och SD kan enas

2021 03 24

Inför Liberalernas viktiga omröstning på söndag om ja eller nej till ett M-KD-SD-L-styre pekar nu Nyamko Sabuni ut flera områden där L och SD har likheter – skolan, energipolitiken och brottsligheten.

– SD vill förstatliga skolan, det vill vi också. Vi behöver göra det för att få en likvärdig skola.

– Jag är orolig för Sveriges energiförsörjning när vi lägger ner planerbar, ren energi i form av kärnkraft till förmån för vindkraft.

– Vi har problem att hantera kriminalitet och vi borgerliga partier vill göra mer, det vill SD också, säger hon till TT enligt Skånska Dagbladet. Samtidigt framhåller Nyamko även områden där L inte kan förhandla med SD.

– Allt som inskränker den enskildes friheter och rättigheter. Rättsstatens principer, medias frihet – kärnvärden som bygger en liberal demokrati, säger hon till TT enligt SKD. Hon förklarar även varför det är viktigt att L fattar beslut.
– En linje som bara säger att vi vill ha en borgerlig regering men inte berättar hur man gör det möjligt är ingen linje. Då får man säga att vill ha en S-ledd regering, men man kan inte gå till val på att sitta i opposition, säger Sabuni till TT enligt Skånska Dagbladet och hon betonar även att det inte går att isolera de två ytterkantspartierna V och SD när de har 30 procent av mandaten i riksdagen.

ANALYS

Sanningens minut närmar sig för L som ska välja mellan M-KD-SD eller S-C-MP-V. Nyamko har rätt i att det troligen blir omöjligt att räkna bort V och SD i regeringsfrågan. Även om det finns matematiska möjligheter så ser de inte särskilt troliga ut då S och M inte vill bilda ett gemensamt styre.

Om L tar steget in i ett M-KD-SD-L-styre så kan det inte enbart bygga på vad L har för olikheter med SD - utan även vad man har för likheter. Nyamkos uppräkning av tre olika områden får ses som en tydlig indikation på var L ser goda samarbetsmöjligheter med SD och brottsligheten är en paradfråga för båda partierna. Hon nämner inte migrationspolitiken men det är ett område där M och SD har likartad uppfattning och där lär M och SD driva igenom sin politik till mycket stora delar.