JUST NU: Riksbankschefen förklarar räntehöjningen

2023 02 09

Den nya riksbankschefen Erik Thedéen försvarar höjningen av styrräntan.

Under torsdagen kom riksbankens besked kring styrräntan.

En höjning om 50 punkter innebär att styrräntan i Sverige nu ligger på 3,0 procent.

Dessutom har riksbanken flaggat för att det kan komma ytterligare höjningar eftersom inflationen fortfarande bedöms vara allt för hög.

“Ett stort problem”

Räntehöjningen sätter fortsatt press på den svenska ekonomin och beslutet har kritiserats från flera håll.

Riksbankschef Erik Thedéen understryker att kampen mot inflationen alltjämt är av högsta prioritet för riksbanken.

– Det är viktigt att inflationen vänder tydligt ner i år. Den höga inflation vi haft 2022 och en del av 2023 gröper ur hushållens köpkraft med laserprecision. Det är ett stort problem, säger han till Aftonbladet.

Ytterligare åtstramning behövs

Thedéen menar att ett genomsnittligt hushåll med 2 till 3 personer och en disponibel inkomst på 44 700 kronor i månaden förlorar 3 400 kronor i månaden i köpkraft på grund av inflationen.

Av den anledningen kan flera räntehöjningar vara att vänta under våren.

– Vi planerar nu för att det antagligen kommer att behövas ytterligare en åtstramning i april på 25 eller 50 punkter, säger Thedéen.

Tydligt mål

Riksbankens målsättning är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med konsumentprisindex med fast ränta.

Under hösten och vintern har inflationstakten legat högt över målet, vilket fått riksbanken att agera med kraft.

Så uppstår det

Under det gångna året har inflation varit ett stort problem i många länder.

Vad som från början från många håll antogs vara ett övergående fenomen har över tid inneburit stora svårigheter för såväl hushåll som företag.

Inflation kan uppstå när efterfrågan i ekonomin är stark och det blir lättare för företag att höja priserna.

– Inflation kan också uppstå om företagens kostnader ökar, till exempel för löner och energi eller andra faktorer som används i produktionen. Företagen kan då komma att höja sina priser i takt med kostnadsökningen, förklarar riksbanken.

Foto: Riksbanken 

Text: Redaktionen