Riksbanken ger besked om bankkrisen

2023 03 14

Bankkraschen i USA kommer inte att leda till en ekonomisk kris i Sverige.

Den bedömningen gör Riksbanken i dag, tisdag. 

Riksbankschefen Erik Thedéen tonar ner risken för en ny finanskris.

– Vi följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och bedömer i nuläget att det inte finns någon risk för den finansiella stabiliteten i Sverige. Bland annat omfattas de svenska bankerna av hårdare regelkrav än de aktörer i USA som fått problem, säger han i ett uttalande på tisdagsförmiddagen.

Han tillägger: 

– De direkta exponeringarna gentemot dessa aktörer är även begränsade hos de svenska bankerna. Samtidigt är det inte ovanligt att turbulens på de utländska kapitalmarknaderna smittar av sig på Sverige. Vi bevakar därför situationen noggrant och har som alltid beredskap att vidta åtgärder om den snabbt skulle förändras.

Bakgrund

Tre amerikanska banker har kraschat de senaste dagarna – Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) och Signature Bank.

SVB var USA:s 16:e största bank innan kraschen och hade tillgångar på motsvarande 2 200 miljarder kronor.

Det höga ränteläget i USA föranledde kraschen.

Flera av bankens kunder började ta ut mer och mer pengar i takt med att räntan steg. För att kunna betala ut pengarna började SVB sälja obligationer. På grund av den höga räntan tvingades banken sälja med förlust.

När förlustaffärerna fick allt större uppmärksamhet började fler kunder ta ut pengar från banken, vilket tvingade SVB att sälja fler obligationer.

Det uppstod en så kallad bankrusning och till slut kastades banken omkull.

Så påverkas Sverige

Svenska pensionsbolaget Alecta hade ett större innehav i SVB och Signature Bank.

Alecta räknar med att förlora minst tolv miljarder kronor efter bankkrascherna, vilket i förlängningen kan drabba pensionsbolagets kunder.

Miljardförlusten beräknas dock inte innebära en  större förlust för svenska pensionärer.

Det förklarar Kristian Åström, ekonomireporter på SR Ekot.

– Eftersom Alecta är överkapitaliserat, vilket innebär att de har mer pengar än vad de har i åtagande att betala ut i framtiden, så behöver det inte betyda något för tjänstepensionstagarna, säger han till radion.

Foto: Johanna Hanno

Text: Redaktionen