JUST NU: Regeringen öppnar för att ändra grundlagen

2022 06 29

Socialdemokraterna är beredda att grundlagsskydda aborträtten.

Fyra partier, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, gick igår ut med att de vill se en förändring i grundlagen för att skydda kvinnors rätt till abort.

Nu svarar regeringen – som är positiva till förslaget, rapporterar SVT.

Öppnar för ny grundlag

– Vi är öppna för att man under nästa mandatperiod lägger in frågan om aborträtten i grundlagsutredningen, säger socialminister Lena Hallengren (S) till kanalen.

“Alltid stått upp”

Enligt socialministern skulle det innebära att det inleds en “omfattande parlamentarisk process” som behöver inkludera samtliga partier.

– Vi socialdemokrater har alltid stått upp för kvinnans rätt att bestämma om sin egen kropp och rätten till fri abort, säger Hallengren.

Busch presenterade abortkontrakt

Under måndagen meddelade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch att hennes parti tagit fram vad hon kallade för ett abortkontrakt. Hon uppmanade de andra partierna att skriva på kontraktet, som skulle binda dem till att stå bakom svensk abortlagstiftning.

– Jag vill med det här kontraktet stilla den oron och skapa trygghet för Sveriges kvinnor, sade Ebba Busch till Dagens Nyheter.

Utrymme för tolkning

Samtidigt anser partiet i sitt medicinsk-etiska program att aborter innebär “en konflikt mellan rätten till liv och de blivande föräldrarnas situation i de fall man inte tycker sig ha möjlighet att fullfölja graviditeten”, skriver tidningen. 

Det står också att “en abort innebär att ett liv släcks” och man beskriver både kvinna och foster som “skyddsvärda individer”.

“Etiskt dilemma”

Enligt Michael Anefur, KD:s talesperson i frågan, syftar man på fostrets rättigheter efter vecka 22, då man senast kan utföra abort med Socialstyrelsens tillstånd. Partiet uttrycker dock att finns ett “etiskt dilemma” från och med vecka 18, vilket normalt är gränsen för fri abort.

– Det finns människor naturligtvis som tycker att det är ett etiskt dilemma över huvud taget att göra abort. Men som parti har vi sagt om det etiska dilemmat att från vecka 18 har barnet fullt värde, säger Michael Anefur till DN.

Två beslut med val emellan

Frågan om abort har kommit upp på bordet efter ett beslut i Högsta domstolen i USA som innebär att varje stat kan besluta om att förbjuda abort.

Skulle det till en grundlagsförändring i Sverige krävs det först att riksdagen godkänner förslaget två gånger, med ett riksdagsval mellan de två besluten.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen