EKONOMI: Positivt besked om räntan

2023 08 10

På torsdagseftermiddagen kommer ett positivt besked för den svenska valutan.

Beskedet om USA:s inflationstakt i juli har kommit.

Och den är lägre än vad som förväntades, rapporterar bland annat Svenska Dagbladet.

Den är nu på 3,2 procent – till skillnad från den stigning till 3,3 som bland annat Bloomberg hade prognostiserat.

Och det är ett bra besked för den svenska kronan som därmed stärks gentemot dollarn.

Goda nyheter för Sverige

Danske Banks chefsekonom Michael Grahn är lättad över beskedet och kallar det för en “bra siffra”.

– Det ligger i linje med förväntningarna och till och med något under. Tittar man på detaljerna så ser det rätt bra ut faktiskt, säger han till SvD.

Att inflationstakten i USA var mindre än förväntat beskrivs av tidningens näringslivsreportrar som en “lättnad” för de som hoppas på en minskad ränta.

Inte bara i USA – utan även i resten av världen inklusive Sverige.

Detta eftersom beskedet talar mot att centralbankerna behöver fortsätta med nya höjningar.

– För den svenska Riksbanken är det goda nyheter, då en starkare krona bidrar till bankens ambition att få ned även den svenska inflationen, rapporterar Martina Karpmyr på SvD.

Kärninflationen minskar

När det gäller kärninflationen – utan mat och energi – landade den på 4,7 procent.

En minskning från 4,8 procent i juni.

– På valutafronten försvagas den amerikanska dollarn både mot en svenska kronan och mot euron, skriver Viktor Mölne på Dagens industri.

Dystrare prognos

I fråga om Sveriges inhemska ekonomi uppdaterade Konjunkturinstitutet under gårdagen sin ränteprognos.

Den pekar emellertid på högre styrränta i år jämfört med tidigare prognoser.

Enligt institutet lär den klättra till fyra procent, rapporterar SVT.

Det innebär i så fall en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med den tidigare prognosen.

Samtidigt sänks även den översiktliga prognosen för svensk ekonomi då man räknar med BNP på minus 0,9 procent i år – en sänkning med 0,5 procent.

Konjunkturbilden från juni står sig i allt väsentligt och den svenska ekonomin går i år in i en lågkonjunktur som består nästa år, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Då sänks räntan

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen