Positivt besked för Regeringen Kristersson

2022 12 16

Lagom till jul kommer nu en uppskattad julklapp till M-SD-KD-L-styret.

Och den som slagit in presenten är ingen mindre än Statistiska Centralbyrån SCB.

Arbetslösheten minskar

Statistikmyndigheten levererar i dag nämligen nya siffror avseende Sveriges arbetslöshet och sysselsättning.

Och det är positiva besked som nu kommer om svensk arbetsmarknad.

Arbetslösheten sjunker tydligt i Sverige.

– Säsongsrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,2 procent, uppger SCB.

Det innebär att arbetslösheten minskar med 0,5 procentenheter jämfört med förra månadens nivå på 7,7 procent, enligt DI som rapporterar att det är starkare siffror än väntat.

– Sysselsättningen ökar alltjämt, säger Lena Johansson, statistiker på SCB.

I november 2022 var 5 258 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 149 000 jämfört med samma månad i fjol, 2021.

Skillnad på män och kvinnor

Statistiken visar att det är fler män än kvinnor som är i arbete.

Personer i arbetskraften:

Antal kvinnor 2 655 000

Antalet män  2 963 000

När man ser på andelen av Sveriges befolkning som ingår i arbetskraften så är det stora skillnader på män och kvinnor.

Andel kvinnor 71,4 procent

Andel män 76,9 procent

Lyft för kvinnor

Totalt sett är sifforna ändå ett lyft för kvinnor jämfört med november i fjol.

– Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 77 000 och uppgick till 2 484 000 och antalet sysselsatta män ökade med 72 000 och uppgick till 2 774 000, meddelar SCB.

Ett annat viktigt mått är sysselsättningsgraden och det klargör hur stor andel av Sveriges befolkning som är sysselsatta.

– Sysselsättningsgraden ökade med 1,6 procentenheter till 69,5 procent.

– För kvinnor var sysselsättningsgraden 66,8 procent, en ökning med 1,7 procentenheter, och för män 72,0 procent.

Antalet anställda i november 2022 har ökat jämfört med samma månad 2021.

Antalet anställda enligt icke säsongsrensade data:

Totalt 4 750 000    + 189 000

Kvinnor 2 341 000 + 80 000

Män 2 409 000 + 108 000

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2022 till 173 miljoner per vecka vilket är en ökning med 3,7 procent.

Antalet arbetslösa i åldern 15–74 år är 360 000 personer, icke säsongsrensat. Det är en minskning med 54 000 personer jämfört med november föregående år.

– Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,4 procent, en minskning med 1,1 procentenheter, uppger SCB.

–  Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 111 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 66 000 heltidsstuderande.

Foto: Kristdemokraterna, Axel Adolfsson Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna

Text: Redaktionen