JUST NU: Poliser utsatta för allvarliga brott i Stockholm

2022 10 29

En intensiv polisjakt inleddes efter att ett antal poliser utsattes för allvarlig brottslighet på lördagskvällen.

Händelserna ägde rum norr om Stockholm och polismyndigheten reagerar kraftigt på det inträffade.

Väldigt skadligt

– Det är ganska allvarliga brott det handlar om, säger polisen till Aftonbladet.

Det som inträffat är att en polishelikopter har blivit beskjuten med grön laser.

– Det kan vara väldigt skadligt för den som blir beskjuten, säger Stockholmspolisen.

Flera allvarliga brott

De skyldiga misstänks nu för en rad brott:

- Försök till luftfartssabotage

- Försök till grov misshandel

- Brott mot strålskyddslagen

En intensiv jakt sattes in för att spåra rätt på gärningsmännen. Polisinsatsen blev lyckosam och man lyckades få klarhet i varifrån lasern skjutits mot polishelikoptern.

En rad unga personer har kontrollerats enligt tidningen och man kommer även att följa upp med en husrannsakan.

Åtalades för gärningen

Att polishelikoptrar blir beskjutna med laser är ett betydande problem och i fjol drabbades exempelvis en polishelikopterpatrull i Skåne.

Polishelikoptern var involverad i sökandet efter en försvunnen person i Hässleholm men tvingades avbryta sökandet när helikoptern besköts med grön laser.

Den skyldiga var en man i 60-årsåldern som senare åtalades för gärningen.

Röd, grön och blå laser

Laserpekare är en bärbar och batteridriven laser som framförallt är avsedd för att användas som pekverktyg vid exempelvis föreläsningar. Den som hanterar starka laserpekare måste ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Laserstrålen är skadlig för ögat och kan orsaka kraftig bländning, förklarar Strålsäkerhetsmyndigheten.

En laserpekare används är vanligtvis lika stor som en penna eller en ficklampa.

– Laserstrålen kan ha olika färg, till exempel röd, grön eller blå. Det är inte färgen på laserstrålen som avgör hur skadlig den är. 

Böter och fängelse

– För att hantera starka laserpekare, det vill säga laserklass 3R, 3B och 4, med en uteffekt över 1 milliwatt krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Du behöver tillstånd för att inneha, tillverka, köpa, ta emot, använda, sälja, ge bort, låna eller hyra ut eller föra in starka laserpekare till Sverige, framhäver myndigheten på sin webbsida.

Brott mot lagarna om laser kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

Foto: M. Fortsch

Text: Redaktionen