Juridiskt problem pekas ut i regeringens elstöd

2023 01 11

Att regeringen håller fast vid att hemlighålla uppgifter om elstödet är problematiskt.

Det anser Joakim Nergelius, professor i juridik och konstitutionell rätt vid Örebro universitet, rapporterar SVT.

Han pekar specifikt på det faktum att regeringen kör över Lagrådets kritik om att sekretessbelägga personuppgifter för de som ska ta del av elstödet.

– Regeringen har hittills bara anfört allmänna skäl för sekretessen och enligt Lagrådet är det inte skäl nog. Utifrån den kritik som lagts fram skulle jag säga att förslaget är väldigt svagt underbyggt, säger han till tv-kanalen.

Försvarat beslutet

Statsminister Ulf Kristersson (M) har tidigare försvarat att regeringen håller fast vid beslutet, trots Lagrådets uppmaning om att häva sekretessen.

– De ifrågasätter att inte alla människors elmätare inte ska bli offentlig handling. Vi tittar på det, men jag tycker i grund och botten att det är rimligt att göra på det här sättet, sade statsministern till P1-morgon förra veckan.

Håller fast: "Inte bett om det"

Och idag uttryckte regeringen än en gång att att beslutet ligger fast, då man anser att informationen kan utnyttjas i exempelvis försäljningskampanjer.

– Vanliga Svensson och Karlsson har inte bett om att få sin förbrukning utlämnade till övriga världen. Det är också en viktig svensk tradition, att vi värnar varandras integritet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch till SVT.

"Kan underkännas i domstol"

Att trotsa Lagrådet kan dock få komplicerade följder. Inte på grund av själva trotsandet i sig, men däremot hur man motiverar beslutet.

– Man kan inte tvinga regering och riksdag att följa Lagrådet. Men om en lag drivs igenom trots kritik ökar ju sannolikheten för att den kan underkännas i en domstol senare. Den som vill överklaga sekretessen har då väldigt bra argument att luta sig emot, säger Joakim Nergelius.

Dömts ut

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Det innebär att alla i Sverige har rätt att ta del av handlingar som omfattas av principen.

För att förneka allmänheten rätten att ta del av handlingarna krävs att de sekretessbeläggs, vilket alltså regeringen vill göra angående elstödet.

Redan i början av året sågades förslaget av Lagrådet. En av anledningarna är att man gått för fort fram.

– Beredningen håller inte måttet, enligt de höga juristerna, rapporterade Sveriges Radio på nyårsdagen.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen