Omfattande övervakning upprättas i Sverige

2023 02 24

Polisen i region Stockholm har fattat beslut om att sätta in drönare för att bevaka flera olika platser.

Totalt handlar det om över 60 platser i huvudstaden.

Det uppger polisen i ett pressmeddelande.

Beslutet har fattats efter den senaste tidens våldsvåg i Stockholm.

Flera områden berörs – bland annat Bredäng, Brandbergen, Fridhemsplan, Sätra, Husby, centrala Södermalm, Farsta, Åkersberga, Hammarby Sjöstad och delar av Märsta, Södertälje och Rinkeby.

Polismyndigheten bedömer att de  utpekade områdena utgör sådana platser som är brottsutsatta eller där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller egendom.

– Bedömningen har gjorts utifrån bland annat de händelser med skjutningar, sprängningar eller andra grova brott som har skett i närtid i de berörda områdena, framhåller Stockholmspolisen.

Identifiera gärningspersoner

Hanna Paradis, kommenderingschef för den särskilda händelse som hanterar den senaste tidens grova våldsbrott, anser att den ökade övervakningen är nödvändig för att polisen ska kunna utföra sitt arbete.

–  Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i dessa områden. Genom att kamerabevaka från luften kommer vi kunna övervaka platser på ett mer dynamiskt sätt utifrån underrättelser och analyser av brottsligheten, säger hon och tillägger:

– Vi kommer dessutom kunna lokalisera och identifiera gärningspersoner som begår brott och även bidra till förundersökningar i syfte att nå ökad lagföring.

Noggrann behovsprövning

Polisen framhåller att behovet av ökad kamerabevakning väger tyngre än enskilda personers intresse av att inte bli bevakade. 

Vidare uppger Polismyndigheten att särskilda åtgärder kommer att vidtas  i syfte att i så hög utsträckning som möjligt främja skyddet för enskildas personliga integritet.

Kamerabevakningen kommer endast att pågå tidvis, under begränsad tid,  och efter en noggrann behovsprövning utifrån lokal lägesbild.

– De personer som blir föremål för bevakningen kommer att bli det kortvarigt och i begränsad omfattning, såvida de inte är intressanta utifrån ändamålet med bevakningen, uppger polisen.

Hög höjd

Drönarbevakningen kommer även i huvudsak att ske från hög höjd för att få en överblick över ett område.

– Detta innebär att de flesta personer som träffas av bevakningen generellt inte kommer att gå att identifiera, vilket minskar intrånget i den personliga integriteten avsevärt, skriver polisen.

Drönarna kommer inte heller att filma in i bostäder eller på andra integritetskänsliga platser.

Beslutet för kamerabevakning gäller till och med 31 maj.

Foto: Anna Hunko

Text: Redaktionen