JUST NU: Nytt bränsleförslag från Sverigedemokraterna

2022 07 14

Partiet vill se förändringar i den heta bränslefrågan.

SD vill se betydande sänkningar av reduktionsplikten, rapporterar SVT.

Det skulle i så fall minska inblandningen av biodrivmedel, det vill säga flytande drivmedel som framställs av förnybara råvaror, istället för att öka mängden vilket är en följd av reduktionsplikten.

– Det slår väldigt, väldigt snett mot svenskt näringsliv, säger Örebropolitikern Per Söderlund, sverigedemokratisk riksdagsman från länet, till kanalen.

“Orimligt mål”

Prognosen är att en gradvis höjning kommer att resultera i att reduktionsplikten för bensin når 28 procent för bensin till 2030, skriver kanalen.

Motsvarande siffra för diesel uppskattas till 66 procent.

– Ett orimligt mål, framhäver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande, som istället vill ta det till EU:s miniminivå på 5 procent för diesel och 2 procent för bensin.

“Inte försvarligt”

SD hävdar dock att EU varken har vilja eller förmåga att anamma ett koncept där man i hög grad blandar in biodrivmedel.

– Om stora länder tog efter vår politik skulle det uppstå akut brist på exempelvis slakteriavfall och tallolja, som bara finns i begränsad mängd. Därmed skulle vi tvingas använda större mängder palmolja och jordbruksprodukter, vilket inte är försvarligt ur miljösynpunkt, framhäver partiet i samma pressmeddelande enligt SVT.

Het valfråga

Bränslepriserna är en het valfråga inför valet till hösten.

Tidigare under sommaren har Moderaterna lovat 5 kronor lägre pris vid dieselpumpen om de kommer till makten.

– Många oroar sig för hur dyrt det har blivit att vara svensk – särskilt vid macken. Till stor del beror på det på politiska beslut. Den socialdemokratiska regeringen har systematiskt höjt skatten på drivmedel under sina 8 år vid makten, framhöll Moderaterna på Twitter.

Sågade Moderaternas löfte

Ett löfte som sågades längs med fotknölarna av klimatforskaren Johan Rockström, verksam vid Potsdams universitet.

– Detta är en stor besvikelse. Så oerhört kortsiktigt. Och ett säkert sätt att hota svensk bilindustri, som satsar allt på elektrifiering. Med detta patetiska “pumpsnyftande” skapar politiker bara förvirring, framför allt för industri och energibolag. Bättring tack. Var är visionen? framhävde han på Twitter om Moderaternas uttalande.

“Inget vetenskapligt stöd”

Han utvecklade sitt resonemang för Aftonbladet och argumenterade för att det saknas vetenskapligt stöd för att höga drivmedelspriser är ett nödvändigt ekonomiskt incitament för att ställa om till minskat beroende av fossila bränslen.

– Vad sänkta dieselpriser innebär är förstås att det blir mindre attraktivt att investera i elektriska bilar. Det blir därför fler nyinköp av dieselbilar och mer dieselkonsumtion. Det är vad jag menar med att skapa förvirring, sade Johan Rockström till tidningen.

Foto: E. Mclean

Text: Redaktionen