SVERIGE: Nya riktlinjer för vabbande

2023 08 30

Det ska tas fram tydligare direktiv på när barn ska stanna hemma från förskolan.

I dag är det bedömningen alldeles för godtycklig.

Det framhåller socialminister Jakob Forssmed (KD) på onsdagen.

– Det här är något som skapar frustration hos både föräldrar och personal. Här behövs tydligare vägledning kring vad som gäller, säger han till DN.

”Försiktighetskultur” – vabbandet ökar

Sjukfrånvaron på Sveriges förskolor är fortfarande hög.

Under 2022 ökade vabbandet med 2,2 procent jämfört med 2021.

Försäkringskassan förklarar bland annat den höga frånvaron med att det har uppstått en ny ”försiktighetskultur” i Sverige.

–  Ökningen beror på att man under pandemin tagit till större säkerhetsmarginaler och är hemma längre tider och med mindre symtom än före pandemin.

– Utifrån att vi ser en tydlig ökning av vab‑dagar i all vår statistik när vi jämför tiden före pandemin med den här hösten kan det tyda på en ny ”försiktighetskultur”, sa Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, till SR när han ombads att kommentera situationen.

Tar krafttag

Nu tar regeringen krafttag mot vab-situationen i Sverige.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram underlag till tydligare rekommendationer kring när – och hur länge – sjuka barn ska stanna hemma från förskolan vid olika infektioner, symtom och allmäntillstånd, rapporterar DN.

– En viktig del av Folkhälsomyndighetens uppdrag blir att sprida den här kunskapen, så vi får mindre av egenhändigt ihopsnickrade policys på förskolorna och mer av en gemensam hållning, säger Jakob Forssmed till tidningen och berättar att hans uppfattning är att smittohanteringen skiljer sig för mycket mellan olika förskolor.

– Det är i alla fall vad jag hör när jag pratar med föräldrar.

Ska öka närvaron

Det främsta målet med Folkhälsomyndighetens nya uppdrag blir att minska smittspridningen på förskolor runt om i landet.

I andra hand hoppas regeringen att de nya riktlinjerna ska leda till en ökad närvaro.

Vanliga orsaker till lång frånvaro

Enligt Skolverket är oro och rädsla två vanliga orsaker till frånvaro bland barn.

– Den mest förekommande orsaken till frånvaro bland barn är symptom som enligt riktlinjer gör att barn ska vara hemma trots ett gott allmäntillstånd.

– För längre frånvaro är den näst vanligaste orsaken oro och rädsla hos vårdnadshavarna. Den frånvaroorsaken är vanligare i förskolor med större andel barn med utländsk bakgrund, skriver myndigheten på sin hemsida.

Foto: G. Pierce

Text: Redaktionen