COVID-19: Nya rekommendationer

2023 03 01

I dag börjar nya rekommendationer gälla för covidvaccin.

För friska personer mellan 18 och 49 finns numera ingen rekommendation om en påfyllnadsdos av vaccinet.

Rekommendationen om tre doser grundvaccination tas även bort.

Det finns dock möjlighet, för den som vill, att få en extra dos av vaccinet.

– En dos finns tillgänglig under perioden 1 mars 2023-29 februari 2024 oavsett tidigare antal doser och kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Smittspridningen minskar

De nya rekommendationerna träder i kraft samtidigt som smittspridningen av covid-19 minskar i en stadig takt, såväl i Sverige som i Europa.

Antalet dödsfall har även minskat.

Dödligheten har återigen sjunkit till normala nivåer.

Viruset är dock här för att stanna. Det konstaterar statsepidemiolog Anders Lindblom.

– Vi vet nu att vi kommer att få fortsätta leva med covid-19 och Sverige liksom övriga världen behöver fortsatt följa utvecklingen noga. Vaccinen har fortfarande en mycket god effekt på risken för allvarlig sjukdom och det finns en god immunitet i befolkningen.

Nya rekommendationer

För övriga åldersgrupper fäller följande rekommendationer:

50-64 år

Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Rekommenderad tidsintervall för vaccination: minst nio månader sedan senaste dos.

Rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

64-79 år och personer i riskgrupp

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Rekommenderad tidsintervall för vaccination: minst sex månader sedan senaste dos.

Rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

80 år och äldre samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Rekommenderad tidsintervall mellan de två doserna: minst sex månader.

Rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: Region Uppsala 

Text: Redaktionen