Nya prioriteringar för Sveriges vaccineringsfaser

2021 03 27

Folkhälsomyndigheten går nu ut med 2 st ändringar för prioriteringen av vaccinationerna.

För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har man beslutat följande:

✅ 1) Äldre ska tydligare prioriteras framför yngre.

I fas 1 och 2 ingår både äldre/riskgrupper och sjukvårds- och omsorgspersonal och dessa grupper har i många regioner vaccinerats parallellt. Men nu ska äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död gå först.

– I praktiken innebär detta exempelvis att äldre och andra med förhöjd risk för sjukdom och död ska erbjudas vaccin före vård- och omsorgspersonal, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

✅ 2) Senareläggning av dos två.

För de som vaccineras i fas 2 förlängs nu dosintervallet upp till max sex veckor Den nya rekommendationen innebär att så många som möjligt bör erbjudas en första dos innan vaccinering med dos två påbörjas. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler en första dos överväger. Detta uppger Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Beslutet träder i kraft idag den 19 mars

[forminator_poll id="2046"]