Ny covid-variant – myndighet varnar för 11 symtom

2024 06 13

En ny variant av covid-19 har fått fart.

I maj gick amerikanska forskare ut och varnade för att en ny variant av coronaviruset, KP.2, har fått fäste. Varianten tillhör Omicron-familjen och har under våren varit en av de vanligaste även i Sverige.

Nu har ytterligare en variant börjat spridas.

Sedan början av juni sprids varianten KP.3 som nu står för 25 procent av samtliga fall i USA, rapporterar Newsweek.

Varianten har gått om KP.2 och är nu den dominerande virustypen i landet.

Kan vara mer smittsamma

Tidiga upptäckter om KP.2 och KP.3 tyder på att varianterna är mer smittsamma än sina föregångare. Det är dock för tidigt att säga om de skulle vara farligare.

– De är väldigt lika JN.1 och när man tittar på KP.2 och KP.3 är de nästan identiska med varandra, säger Natalie Tornburg, chefstjänstekvinna för coronavirusavdelningen på USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC, till Newsweek.

JN.1 var den dominerande varianten under vintern, även i Sverige.

Varnar för 11 symtom

De nya varianterna går under smeknamnet “FLiRT” på grund av positionerna för stationerna i deras spikproteiner, och experter varnar nu återigen för en “sommarvåg” av fall av covid-19 kommande månader.

William Schaffner, virusforskare vid Vanderbilt University, menar dock att de nya FLiRT-varianterna generellt inte orsakar allvarligare sjukdom än tidigare varianter. Men han flaggar för att virus kan förändras snabbt.

Samtidigt går CDC ut med uppmaningen om att vara uppmärksam på följande elva symtom:

- Feber eller frossa

- Hosta

- Andnöd

- Trötthet

- Muskel- eller kroppsvärk

- Huvudvärk

- Förlust av smak eller lukt

- Öm hals

- Rinnande näsa

- Illamående eller kräkningar

- Diarré

Kommer nytt vaccin

Nuvarande vaccin ger redan ett skydd mot de nya FLiRT-varianterna. Det kommer dock inom kort att komma en nytt som ska skydda ännu bättre.

– Det kommer att finnas ett nytt vaccin tillgängligt runt september, baserat på antingen JN.1 eller en av FLiRT-undergrupperna, som kommer att ge mycket bättre skydd, säger Adrian Esterman, epidemiolog och professor i biostatistik vid University of South Australia, till den amerikanska tidningen.

Foto: Fusion Medical Animation

Text: Redaktionen


Norrmän bötfälls i Sverige – alla begår samma misstag

2024 07 16

Mängder med norska turister i Sverige har åkt på oväntade böter.

I Norge är det tillåtet.

Av den anledningen parkerar norrmännen i god tro sina bilar längs med gatan – men möts av den klassiska gula lappen under vindrutetorkaren när de kommer tillbaka.

Detta trots att det inte finns några skyltar om att det skulle vara förbjudet att parkera.

Orsaken är istället att de norska bilisterna parkerar mot färdriktningen, vilket inte är lagligt att göra i Sverige.

– Många norrmän på roadtrips i Sverige har upplevt detta, rapporterar norska tidningen Dagbladet.

En "svenskfälla"

Fenomenet beskrivs i norska medier som en “svenskfälla”.

Men Transportstyrelsen är glasklar med vad som gäller.

– Du får bara stanna eller parkera på den högra sidan av vägen i trafikens färdriktning, framhåller myndigheten.

En bil som parkeras på annat sätt bedöms kunna orsaka olyckor när föraren ska manövrera bilen till fel sida av vägen och är dessutom svårare att upptäcka i mörker när de är vända på fel håll, eftersom det saknas reflexer fram.

1 200 kronor

Men det förbudet har alltså gått många norrmän förbi.

Istället delas felparkeringsavgifter ut på löpande band, inte sällan på summor uppemot 1 200 svenska kronor.

Och för den norrman som tror att det går att knyckla ihop den gula lappen, kasta den i papperskorgen och ta för givet att man kommer undan är det bara att tänka om.

Myndigheterna i nordens länder har nämligen ingått avtal som innebär möjlighet till tvångsindrivning över landsgränserna. 

Det gäller både vid parkeringsböter och fortkörningsböter.

LÄS MER: Många bilister gör fel på sommaren – böter skickas hem med posten

Samarbete i hela EU

Liknande samarbeten finns även inom EU och ett nyligen fattat beslut ska säkerställa att detta framöver kommer att fungerar smidigare mellan samtliga medlemsländer.

En av indrivarna som sysslar med just detta är Euro Parking Collection (EPC)

För närvarande arbetar EPC på uppdrag av mer än 450 utfärdande organisationer i 15 europeiska länder. Dessa organisationer utgörs i första hand av offentliga myndigheter och polismyndigheter, råd, kommuner, statliga myndigheter, vägavgiftsoperatörer och privata parkeringsföretag, skriver EPC på sin hemsida.

Foto: M. Krahn

Text: Redaktionen


Oväntat besked från Swedbank

2024 07 16

Swedbank kommer nu med ett besked som är över alla förväntningar.

Det har blivit dags för storbankerna att redovisa sina vinster för årets andra kvartal.

För SEB:s del minskade vinsten från förra årets siffra på 13,1 miljarder kronor till 12,9 miljarder kronor i år. 

Även Swedbank har gått ut med sina nya siffror.

Och storbanken levererar ett bättre resultat än vad experterna hade trott på förhand. Vinsten landar, före nedskrivningar, skatter och avgifter, på knappt 11,8 miljarder kronor för andra kvartalet.

Det är drygt 400 miljoner kronor mer än vad prognosen hade visat, enligt Bloomberg.

Dessutom är det en försvagning jämfört med de 12,4 miljarder i rörelsevinst man drog in motsvarande kvartal 2023.

"Ett starkt resultat"

Banken själva är nöjda med siffrorna.

– Swedbank levererar återigen ett starkt resultat. Vi skapar värde för våra kunder och ägare i såväl goda som sämre tider, framhåller Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson i en kommentar.

Man pekar också på att det ekonomiska läget för bland annat svenska hushåll och dess köpkraft har stabiliserats. Dessutom ser man sänkta räntor i spåkulan.

LÄS MER: Swedbanks besked – så mycket kommer du behöva spara varje månad

– Styrräntorna har sänkts av både Riksbanken och Europeiska centralbanken. Blickar vi framåt förväntar vi oss att räntorna kommer sänkas ytterligare. Samtidigt kommer räntorna vara på en hög nivå under en längre period, fortsätter Jens Henriksson.

Det här blir prio nu

I samband med Swedbanks redovisning låter banken även meddela vad som kommer att prioriteras härnäst.

Jens Henriksson konstaterar att “kundernas framtid är vårt fokus”.

– Tillsammans med våra kunder skapar vi ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle – som bygger på finansiell hälsa för de många.

– Det är glädjande att vi ser ett ökat intresse för långsiktigt sparande, inte minst för ett pensionssparande i form av fondförsäkring. Swedbank Försäkring är nu största fondförsäkringsbolag både mätt i marknadsandel och i förvaltat kapital.

Sänker räntor

Vinstsiffrorna kommer en vecka efter att Swedbank meddelade att man sänker listräntorna för samtliga bundna bolån på 1-10 år.

Den rörliga tremånadersräntan på 5,69 procent lämnades oförändrad.

LÄS MER: Swedbank sänker – här är bankens alla nya räntor

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redkationen