Myndighet utfärdar potatislarm

2023 07 19

Kemikalieinspektionen slår larm om en potatisrelaterad hälsofara.

Odling av potatis har visat sig ha en allvarlig baksida, meddelar myndigheten på måndagen i ett pressmeddelande.

Det handlar om en av metoderna som används i potatisodlingen. 

Närmare bestämt om ett av tre godkända växtskyddsmedel med det svampdödande ämnet cyazofamid – som nu återkallas på grund av farorna i samband med att man odlar just potatis.

Cancerframkallande

Medlet används för att motverka bladmögel i odlingarna, men enligt Kemikalieinspektionen riskerar bruket att svenskt dricksvatten påverkas av både hälsofarliga och cancerframkallande ämnen.

– Att använda cyazofamid skulle kunna leda till att nitrosaminer, som kan vara cancerframkallande, bildas i dricksvatten i reningsverk som använder ozon i reningsprocessen vid dricksvattenproduktionen, säger Kemikalieinspektionens enhetschef Ing-Marie Olsson Ressner i samma pressmeddelande.

Viktigt syfte

Sett till försäljningsstatistiken är det aktuella växtskyddsmedlet inte bland de mest sålda i Sverige.

Däremot har medlet ett annat viktigt syfte, då det används som omväxlande produkt för att undvika resistensutveckling hos potatisbladmögel.

Att man nu väljer att återkalla produkten helt och håller beror på ny kunskap.

– Studier nyligen gjorda i Danmark har visat att två tidigare ej kända nedbrytningsprodukter till cyazofamid, så kallade metaboliter, kan hamna i grundvatten i koncentration över gränsvärdet, skriver myndigheten.

"Oacceptabla risker"

Försäljningsförbudet träder i kraft 31 augusti 2023, men användning kommer att vara tillåten fram till och med 31 augusti samma år.

Det är också den sista dagen som ges för att lämna in produkter med cyazofamid till godkänd avfallshanterare.

– Det är företaget som vill sätta ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden som har ansvar att visa att det inte medför oacceptabla risker, framhåller Kemikalieinspektionen.

Myndighetens bedömning är att företagen hittills inte har lyckats göra just detta.

Beslutet måste överklagas inom tre veckor.

LÄS MER: Tråkigt besked gällande svensk potatis

Foto: T. Paolini

Text: Redaktionen