SVERIGE: Tråkigt besked gällande svensk potatis

2023 06 26

Nu kommer det bekymmersamma nyheter för alla som tycker om svensk potatis.

Det råder stora oklarheter kring huruvida det kommer bli någon lokalt odlad potatis denna sommar.

Potatisodlare har drabbats av stora problem.

Det är torkan och avsaknaden av regn som ställer till det, rapporterar Sveriges Radio.

– Vi har ju begränsad tillgång på vatten så det vill ju till att det kommer lite regn snart. Det ser lite dystert ut, säger August Henrysson, potatisodlare i Hult utanför Eksjö.

Finns risker

Om det inte kommer tillräckligt med regn så kan det få flera konsekvenser.

Det kan till hösten bli brist på potatis, vilket även kommer med stigande priser.

– Så är det ju. Priserna kommer stiga, det är tillgång och efterfrågan. Det kommer nog bli brist, absolut, fortsätter Henrysson.

Utbredd torka

Det råder utbredd torka såväl som vattenbrist och värmerekord i stora delar av Europa just nu.

Världsnaturfonden framhåller att det är ett stort problem.

– Sverige är inte förskonat, även om prognoserna ser bättre ut här än i många andra länder. Det är främst de östra delarna av Sverige som drabbas. 

– Just nu är det väldigt torrt i Mälardalen och ner mot Blekinge. Där pratar man nu om att nivåerna är på samma som extremsommaren 2018, förklarar WWF.

Påverkar konsumenter

Svenska konsumenter och företag kommer att påverkas av den utbredda torkan och vattenbristen.

Detta eftersom torkan lär leda till stigande priser på varor från flera länder.

Företag som har produktion i länder med vattenbrist kan också drabbas.

Påverkar lantbruket

Det har varit en mycket varm och torr inledning på sommaren 2023.

Även Jordbruksverket förklarar att torkan ser ut att leda till problem för lantbruket.

– Det är torrt i skog och mark främst i södra Sverige vilket kan påverka lantbruket om det här vädret fortsätter.

Vidare uttrycker myndigheten att “det pågår dock ett arbete för att hitta lösningar som ska kunna underlätta för de som drab­bats av torka”.

Foto: T. Paolini

Text: Redaktionen