JUST NU: Matjättarnas svar – därför rusar matpriserna

2023 03 21

De tre matjättarna Axfood, Ica och Coop har under dagen haft enskilda möten med finansminister Elisabeth Svantesson (M).

På mötena diskuterades de kraftiga prisökningarna på svenska livsmedel.

Sverige sticket ut som det land i Norden där matpriserna ökat mest.

Men det beror inte på att handlare har höjt priserna mer än nödvändigt.

Det är Coops vd Marie Nygren noga med att påpeka efter dagens möte med finansministern.

– Vi skor oss inte, säger hon till SVT Nyheter.

Hon pekar i stället ut ökade leveranskostnader som den bidragande orsaken till de stigande matpriserna.

– Det är viktigt att titta på helheten, det här är en komplex kedja. Vi kommer att göra allt vi kan för att ta ansvar, säger Marie Nygren.

 Axfoods vd Klas Balkow och  Icas vd Nina Jönsson lägger även huvudansvaret på leverantörerna.

Finansministerns besked

Finansminister Elisabeth Svantesson har kommenterat dagens möten.

– Jag har inskärpt att det inte acceptabelt att priserna ökar så mycket, säger hon till en samlad presskår.

Vidare konstaterar finansministern att regeringen jobbar hårt för att dämpa inflationen, men presenterar inga nya åtgärder för att dämpa matpriserna.

Kräver granskning

Kritiska röster menar att butikerna sätter överpris i Sverige jämfört med andra länder. Den smala konkurrensen på livsmedelsmarknaden pekas ut som en bidragande orsak till utvecklingen.

I dag äger Axfood, Ica och Coop över 90 procent av marknaden. Ica är den i särklass största aktören. Livsmedelskedjan äger över 50 procent av marknaden.

Centerpartiet vill inleda en särskild granskning av dagligvaruhandeln.

Oppositionspartiet vill även se en skärptare konkurrenslagstiftning för att få skarpare verktyg mot marknader med oligopol. Det vill säga marknader som domineras av ett fåtal företag – till exempel livsmedelsbranschen.

– Om du vill starta en ny livsmedelsaffär för du tycker att de andra är för dåliga eller har för höga priser, så kommer du inte att kunna starta den för det är ingen som vill leverera varor till dig. Det är inte en väl fungerade marknad, säger Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande i näringsutskottet, till Di.

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit ett pristak på utvalda matvaror.

Foto: Axfood 

Text: Redaktionen