Regeringen markerar mot etniska organisationer – nytt beslut i dag

2023 09 07

Det särskilda stödet för organisationer som bildats på etnisk grund ska avskaffas.

Det meddelar regeringen i dag, torsdag.

Beslutet innebär att de 18,9 miljoner kronor per år som är avsatta för statsbidraget omfördelas från och med 2024.

I ett pressmeddelande framhåller regeringen att man inte ser några skäl till varför medel ska fördelas till organisationer utifrån medlemmarnas etnicitet utöver de  särskilda förhållanden som gäller för de fem nationella minoriteterna – samer, finlandssvenskar, tornedalingar, romer och judar.

– Sverige är ett land byggt på folkrörelser, men integrationssatsningar ska fokusera på verksamheten, inte etniciteten.

– Det handlar om pengar som kan användas på ett bättre sätt för att bryta utanförskap och främja integration, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Funnits i flera år

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund har funnits under många år.

Sedan 2008 fördelas det av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

– Organisationer som är bildade på etnisk grund och samarbetsorgan för organisationer bildade på etnisk grund kan söka bidrag. 

– Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället, skriver MUCF på sin hemsida.

Men nu försvinner möjligheten att söka bidrag.

– Regeringens förslag innebär att statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avvecklas, framhåller regeringen.

Vidare skriver man att avsatta medel från och med 2024 ska omfördelas till mer ”effektiva sätt att åtgärda problemen med utanförskap och bristande integration”.

Överenskommelse med SD

Regeringen kommer att överlämna förslaget till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen