Livsmedelsverket går ut med äppelvarning

2023 09 13

Startskottet för skörden av svenska äpplen gick i augusti.

En varm försommar lade grunden till en stabil skörd. 

I år finns det mycket äpplen i svenska trädgårdar

– Trots mycket regn, en del hagel och starka vindar under juli så ser svensk äppelodling ut att nå en normal skörd 2023. Den varma och fina försommaren lade grunden till årets skörd och det ser ut att vara mycket äpple i varje träd, säger Henrik Stridh, vd för medlemsföretaget Äppelriket, i ett uttalande.

Livsmedelsverket utfärdar giftvarning  

En god äppelskörd innebär att fler svenskar tar tillvara på frukterna.

Många väljer till exempel att göra mos eller must av äpplena.

Det gäller dock att se upp för mögelgifter i samband med tillagningen.

Det varnar Livsmedelsverket för i ett färskt pressmeddelande.

– Mögel kan bilda gifter som kan göra människor sjuka. Det går inte att se på ett mögelangrepp om det har bildats gifter där eller inte, framhåller Livsmedelsverket.

Klarar av värme

Många mögelarter tål inte hög värme.

Det gäller dock inte mögelgifter på äpplen.

– Gifterna är värmetåliga och förstörs inte vid tillagning, understryker Livsmedelsverket.

Myndigheten går nu ut med flera uppmaningar till personer som planerar att tillaga sina äpplen:

- Förvara frukterna kallt och torrt.

- Undvik att skalet skadas.

- Använd frukter som inte är angripna av mögel. Mindre mögelfläckar kan dock skäras bort med god marginal (minst två centimeter).

- Skölj frukterna före tillagningen. Då försvinner eventuella mögelsporer från ytan. Dela de äpplen du ska musta för att se att de inte har möglat inuti.

- Var noga med att flaskor och andra förvaringskärl är rena.

Kan få allvarliga konsekvenser

När mögelsvampar angriper frukt och bär kan mögelgiftet patulin i vissa fall bildas.

Giftet har hittats i frukter, grönsaker och spannmål, men den huvudsakliga källan till exponering hos människa är via äpplen och äppelprodukter, rapporterar Livsmedelsverket. 

Vid förgiftning kan flera allvarliga symptom uppstå. 

– Patulin kan vid höga halter ge magsjukesymptom, som kräkningar och diarré. Vid kronisk exponering i låga halter ger den en tillväxthämning i djurförsök, framhåller myndigheten. 

Vidare uppgper Livsmedelsverket att Patulin är genotoxiskt (DNA-skadande) i vissa studier.

WHO:s och FN:s expertmyndighet, IARC,  bedömer dock att patulin inte är cancerframkallande.

Generella råd om mögel

Livsmedelsverket har riktlinjer för hur möglig mat bör hanteras.

 Det övergripande rådet är att inte äta möglig mat.

Det finns dock några undantag:

- Mindre mögelangrepp på äpplen, potatis och citrusfrukter kan skäras bort med minst två centimeters marginal. Då minskas halten av eventuella mögelgifter till så låg nivå att den inte är hälsofarlig.

-  Om en eller ett par grönsaker, bär eller frukter i en förpackning blivit mögliga behöver inte allt slängas. De frukter eller bär som ligger intill kan ätas om de är utan synliga mögelangrepp.

Foto: F. Mund

Text: Redaktionen