Liberalerna har identifierat ”akut problem”

2022 11 23

En krisinsikt krävs för att ”rädda Liberalerna”.

Det är en av slutsatserna i partiets valanalys som presenterades i dag.

I analysen står det uttryckligen att årets valresultat ”innebär att partiet är nästintill utraderade i stora delar av landet”.

Att Liberalerna målas upp som ett sänke för den sittande regeringen beskrivs som ett ”akut problem”.

– Liberalernas olika partiledare har fått ägna sitt begränsade mediautrymme till att försvara partiets position. Att vi har åkt ut ur sju av tjugoen regioner kan inte separeras från att partiets ledargestalters offentliga utspel mot partiledningen. Det är ett akut problem att partiet fortsatt målas upp som ett sänke för den borgerliga regeringen, skriver Liberalerna valanalysgrupp.

SD beskrivs som ett stort problem 

Vidare fastslår analysens författare att Liberalerna haft en bristande förmåga att lösa interna konflikter.

– Alltför ofta kanaliseras engagemang i ställningstagande i olika interna debatter och konflikter, vilket också spiller över i mediabilden och allmänhetens uppfattning av partiet.

Utöver interna strider målas relationen till Sverigedemokraterna upp som ett stort problem.

– Utöver interna konflikter är det relationen till Sverigedemokraterna som huvudsakligen varit det som försvårat möjligheterna att mobilisera väljare. Våra väljare är borgerliga men också, huvudsakligen, djupt skeptiska till Sverigedemokraterna, skriver författarna och betonar att Liberalerna behöver ”hitta ett förhållningssätt och en position som är tydlig i sin gränsdragning men också begriplig för väljarna”

”Den enda räddningen”

I valanalysens slutstycket betonar författarna att det krävs två åtgärder för att ”rädda partiet” – nämligen ”förnyelse och förändring”.

– Det går inte att luta sig tillbaka och vara nöjd med att vara kvar i riksdagen och sitter i regeringsställning. Den enda vägen för att säkra att Liberalerna är en kraft att räkna med för att försvara friheten och stärka liberalismens ställning i kommande valrörelser är om partiet på samtliga nivåer ställer sig bakom förnyelse och förändring av hur partiet arbetar, framhåller Liberalernas valanalysgrupp.

Minst i riksdagen 

Liberalerna fick 4,6 procent i valet till riksdagen. Partiet erhåller 16 mandat, vilket är minst av samtliga riksdagspartier.

Foto: Viktor Pettersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen