Leif GW Persson attackerar regeringen

2022 11 29

Kriminalprofessorn Leif GW Persson riktar mycket kraftig kritik mot den nya regeringen.

Det är regeringens kriminalpolitik som Leif GW Persson ställer sig mycket frågande till, rapporterar TV4.

I en intervju med Malou von Sivers i “Malou möter” håller tv-profilen inte igen i sitt omdöme kring den politik som beskrivits som ett “paradigmskifte”.

"En jovialisk karl"

Leif GW pekar i synnerhet ut en person i regeringen – justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– Det är möjligt att Gunnar Strömmer kommer gå till den kriminalpolitiska historien som den man som inskränkte rättssäkerheten mest i svensk historia, säger han och kallar även ministern för en “jovialisk karl som allmänt är ganska uppskattad”.

"Begränsar rätssäkerheten"

Bakgrunden till kritiken är de nya åtgärderna som regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna vidtagit för att stävja brottsligheten i landet.

– När man sätter in åtgärderna som begränsar folks rättssäkerhet som anonym avlyssning, anonyma vittnen och områden där du inte får uppehålla dig, då begränsas rättssäkerheten för många, säger GW i programmet.

Kan ta tid att införliva

Just förslagen om vistelseförbud, anonyma vittnen samt dubbla straff för gängkriminella, som också föreslagits, väntas dock ta längre tid än andra åtgärder som planeras.

Allt det här ska göras under mandatperioden och allt ska ske i den ordning som vi utreder saker i Sverige, grundligt och genom att väga av olika intressen mot varandra. Det är rätt att ha ett extra fokus på sånt som kan ge väldigt konkreta verktyg i händerna på de myndigheterna som ägnar sig åt brottsbekämpning, uppgav Gunnar Strömmer i en intervju med Dagens Nyheter i oktober.

Bytt uppfattning

Punkterna som radas upp i Tidövtalet gällande kriminalpolitiken har dock inte varit självklara för Moderaterna eller justitieministern.

– Anonyma vittnen är en sådan konkret fråga där jag själv har bytt uppfattning. Det handlar om samhällsutvecklingen. Det har gjort att jag själv, i avvägningen mellan personlig integritet å ena sidan och effektiv brottsbekämpning å andra sidan har flyttat mig i riktning mot den effektiva brottsbekämpningen, säger Strömmer till DN.

LÄS MER: SVERIGE: "Största offensiven i svensk historia"

LÄS MER: Leif GW Persson dömer ut förslag

Foto: Leif GW Persson AlbinOlsson, resp Kristdemokraterna

Text: Redaktionen