SVERIGE: ”Största offensiven i svensk historia”

2022 11 02

Under en presskonferens på måndagsförmiddagen presenterar regeringen en miljardsatsning på rättsväsendet inför 2023. 

– Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot den systemhotande organiserade brottsligheten. Redan i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen nästa vecka gör regeringen omfattande satsningar för att stärka hela rättsväsendet och dess myndigheter för att fortsätta det offensiva arbetet mot de kriminella gängen, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M). 

Regeringen får stöd av SD och stärker rättsväsendet med nästan fem miljarder kronor inför kommande år. 

Vill se ett paradigmskifte

Regeringen betonar att brottsligheten ska bekämpas både i Sverige och vid landets gränser. Åtgärder är nödvändiga nu, senare men också på längre sikt. Målet för polismyndigheten är att polistätheten ska öka och motsvara genomsnittet inom EU.

– Bakgrunden oerhört allvarlig, Sverige är oerhört drabbade av det ökande gängvåldet, säger justitieministern.

Regeringen vill även se ett paradigmskifte genom att ett större fokus bör hamna på brottsoffret och inte förövaren, eftersom brottsoffret ofta har hamnat i skymundan enligt justitieministern. 

Storsatsning på polisen

Säkerhetspolisen ska också tilldelas fler verktyg för att kunna hantera både in- och uthemska hot. Regeringen lyfter fram att Polismyndigheten ska växa med ungefär 10.000 anställda. Det största procentuella påslaget får Brottsoffermyndigheten.

Vidare betonas vikten av att brottsbekämpande myndigheter tilldelas fler resurser, däribland fler möjligheter till hemliga och privata tvångsmedel, nya sätt att ta brottsvinster från kriminella samt mindre sekretess mellan myndigheter. 

Fler instanser tilldelas resurser

Regeringen lyfter även fram vikten av förebyggande arbete för att stoppa ungdomskriminaliteten genom att stärka socialtjänstens arbete och föreslår även bygga ut föräldraskapsstödsprogram. Utöver detta kommer även kommuner få en tillfällig subvention av LVU-placeringar på SIS.

Utöver nämnda satsningar planeras även regeringen att tilldela utökade reusrser till Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Domstolarna. 

Budget kommer att presenteras

Justitieministern utlovar ett seriöst och effektivt arbete på bredden. Han är dock tydlig med att arbetet kan ta tid. Avslutningsvis betonar han också förslag på andra åtgärder, däribland dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, anonyma vittnen samt möjligheten att bryta sekretess för myndigheter.

Budgeten för miljardsatsningen kommer att presenteras den 8 november, rapporterar SVT.

Foto: Moderaterna

Text: Redaktionen