Landskap surnar till på Ebba Busch – ställer krav

2022 11 25

Från Skåne höjs besvikna moderatröster angående regeringens elprisstöd.

Regionstyrelsen i Skåne gillar inte det elprisstöd som regeringen presenterade i slutet av oktober, rapporterar Dagens Nyheter.

Flera politiker i landskapet har skickat ett argt brev till närings- och energiminister Ebba Busch (KD) där man uttrycker sin besvikelse och kräver ett möte  – men ministern har hittills nobbat de skånska kraven.

– Det här är en jätteviktig fråga för så många i Sverige och att då inte möjliggöra någon form av tidsfönster så att säga... Hon borde tycka det är så pass viktigt att hon tar sig den tiden helt enkelt, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne, till DN.

Undertecknat av skånska toppnamn

Utöver Carl Johan Sonesson är brevet undertecknat av två andra toppmoderater i länet – regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M) och Skånes kommuners ordförande Patric Åberg (M).

Besvikelsen bland de skånska politikern ligger främst i att elprisstödet är retroaktivt och inte gäller för vintern som kommer.

– Det är ju den kommande vintern folk är oroliga att det kan bli priser som kanske handlar om tre, fyra, fem, sex kronor per kilowattimme. Hon (Ebba Busch, red. anm) säger att hon inte har tid i närtid, men det är ju i närtid vintern är, säger Sonesson.

Nobbar besök

Ebba Busch har inte velat kommentera kraven från Skåne, och hennes presschef hänvisar till en intervju med Sveriges Radio som gjordes tidigare i veckan.

– Jag kommer gärna till Skåne, men inte i närtid för att diskutera förutsättningarna för Skåne för dem känner vi väl till. Nu behöver vi inte ha fler politiker som kommer på studiebesök, tittar och beklagar sig, nu behöver vi ha politiker som levererar åtgärder som ändrar situationen, säger KD-ledaren till P4 Malmöhus.

Elstödet dröjer

Skåne tillhör elområde 4, som tillsammans med elområde 3 ska få ta del av det elstöd som uppgår till drygt 55 miljarder kronor. 

Men hushållen ser ut att få vänta till nästa år innan stödet kan betalas ut. Det beskedet gav Svenska kraftnät i tisdags.

– Uppdraget är nu att förbereda utbetalningen, sätta processerna och se hur de olika datamängderna ska gå mellan olika aktörer för att det ska bli driftsäkert och effektivt, säger Malin Stridh, chef för avdelningen Elmarknad på Svenska kraftnät, till Expressen.

Förvånar myndigheten

Det har dessutom adderas ett tillägg i modellen, då ett tak för storbrukare införts.

Ett beslut som förvånar Svenska kraftnät. Myndigheten uppger att de redan har förkastat ett liknande förslag från Energimarknadsinspektionen.

Malin Stridh uttryckte redan då att det skulle innebära förseningar, men Energimarkandsinspektionen framhåller att pristaket behövs för att myndigheten ska kunna godkänna Svenska kraftnäts modell.

– Pengarna kommer att användas som ett stöd till hushåll och företag enligt modellen som presenterats. Det vi har gjort är en komplettering. De allra största förbrukarna kommer att få ansöka om man vill få stöd över en viss nivå. Vi menar att det behövs för att kunna godkänna ansökan, sa Elin Broström, enhetschef på Energimarknadsinspektionen, till SR Ekot förra veckan.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen