Kronofogden säger nej – kraftig förändring

2023 02 15

Intresset för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden är fortsatt stort bland svenska folket.

Under 2022 ansökte 25 658 personer om skuldsanering.

Det är en minskning med 2 417 personer jämfört med samma tid förra året.

I januari 2023 har dock ansökningarna ökat igen.

– Vi vet inte om det är det är det ekonomiska läget i Sverige som gör att antalet ansökningar ökar just nu, det kan bero på flera faktorer, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Färre får ett ja

En siffra som även ökat är antalet avslag från Kronofogden.

Procentuellt sett får allt färre ja på sin ansökan om skuldsanering. För fem år sedan var andelen beviljade ansökningar cirka 60 procent. Under 2022 sjönk den siffran till 35 procent.

Trenden håller i sig.

Antalet beviljade skuldsaneringar sjönk från 11 661 år 2021 till 10 182 under fjolåret.

Flera kriterier

För att Kronofogden ska bevilja en ansökan om skuldsanering krävs följande:

- Den skuldsatta ska ha gjort tydliga ansträngningar för förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna.

- Ett annat kriterium är att personen inte kan betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid.

- Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till femton år beroende på personens situation.

Krav på ansträngning  

Per-Olof Lindh framhåller att personer som ansöker måste ha uppvisat att de försökt öka inkomsterna och minskat kostnaderna.

– Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder, och kunna visa att du ansträngt dig för att förbättra din situation, understryker han.

Fakta skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du:

- betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan

- lever på existensminimum – inkomst däröver går till att betala din skuld

- är skuldfri efter fem år

Källa: Kronofogden

Foto: Kronofogden

Text: Redaktionen