Krisen förvärras – 41 av 97 barnmorskor har sagt upp sig

2021 11 05

Förlossningsvården i Stockholm har hamnat i djup kris. 41 av 97 barnmorskor på Danderyds Sjukhus har sagt upp sig sedan i fredags.

Massuppsägningar skakar förlossningsvården i Stockholm.

Barnmorskorna har fått nog

Huvudskyddsombudet och barnmorskan Dorieth Sone Zidaric är tydlig med vad som ligger bakom alla uppsägningar.

– Arbetsbelastning, arbetsmiljö och att man inte orkar. Det här är en väldigt stark signal uppåt. Att nu orkar vi inte längre. Det här har pågått under en väldigt lång tid och ingen har lyssnat. Nu till slut så sätter man ner foten. Det är nog, säger hon till Sveriges Radio.

Tvingas hålla stängt

I fredags lämnade 26 barnmorskor in sin avskedsansökan och tills idag tisdag har ytterligare 15 sagt upp sig vilket innebär att 41 av 97 barnmorskor nu meddelat att de lämnar sina jobb vid Danderyds Sjukhus.

Idag har förlossningsavdelningen tvingats hålla flera rum stängda på grund av det ansträngda bemanningsläget trots att de som begärt avsked inte lämnar förrän om några veckor.

Stor personalbrist

– Det är fortfarande så att folk blir sjuka och vi har inga som kan täcka upp. Och då blir vi för få och måste stänga rum. Vi är för få för att bemanna alla förlossningsrum, säger huvudskyddsombudet till SR.

Vill få till akuta åtgärder

– Vi behöver få till akuta åtgärder här och nu som får våra barnmorskor att stanna kvar men självklart också en hållbar arbetsmiljö på längre sikt som skapar framtidstro och hopp. Vi arbetar nu skyndsamt och fokuserat på sjukhusnivå, regional nivå och på facklig nivå. Vi har också en nära dialog med de andra förlossningsklinikerna i regionen angående förändringsförslag, uppger verksamhetschefen Maria Persson som ansvarar för sjukhusets kvinnosjukvård och förlossning till DN.

Kritiserar Moderaterna

Socialdemokraterna begär ett extra sammanträde med regionstyrelsen för att diskutera krisläget.

– Vi måste agera för att skjuta till mer medel omedelbart. Irene Svenonius misslyckas med att ge besked och massflykten från förlossningsklinikerna fortsätter, säger oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) till DN.

Jobbar på att få fram lösningar

Moderaternas finansregionråd säger ja till att möta oppositionen och hon poängterar att Region Stockholms så kallade förlossningssamordnare nu är i full fart med att försöka lösa situationen.

– Givetvis kommer vi ordna ett möte åt oppositionen. Samordnaren som också är barnmorska arbetar för fullt tillsammans med sjukhusledningar och fackliga företrädare för att så snart som möjligt kunna presentera lösningar på bästa sätt kan ge förlossningens medarbetare en bättre arbetsmiljö – och fler kollegor, uppger Irene Svenonius till DN.

ANALYS

Barnmorskorna torde anse att det är tråkigt att det ska behövas massuppsägningar innan sjukhusledningen och politikerna reagerar. Och sannolikt bedömer politikerna att det krävs mer pengar för att kunna satsa på mer personal och andra insatser för att göra barnmorskeyrket populärare i Stockholm.

Då kommer en klassisk fråga på tapeten – finns det möjlighet att spara pengar någon annanstans i verksamheten eller är man beredd att höja skatten.

Foto: H. Santos

[yop_poll id="857"]