Kräver chockhöjning för hundratusentals hushåll

2023 09 14

Fastighetsägarna kräver kraftigt höjda hyror från och med nästa år.

Branschorganisationens kräver en höjning med hela 12 procent.

Det nya kravet gäller 320 000 lägenhetshyror i  Stockholm och Göteborg.

– Hyran måste utvecklas i takt med kostnaderna. Annars kommer det att investeras mindre i hyresrätten, såväl vad gäller renoveringar, underhåll som nyproduktion.

– Det kommer att förvärra bostadsbristen och resultera i sämre bostäder för Sveriges hyresgäster på sikt, säger Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR som på uppdrag av hyresvärdarna förhandlar omkring 30 000 lägenheter i Göteborg. 

Över 10 000 kronor

Fastighetsägarna uppger att den föreslagna höjningen skulle innebära att normalstor trea med en hyra på 7 000 kronor skulle få en hyreshöjning på 840 kronor per månad. På årsbasis handlar det om en ökning på över 10 000 kronor.

– Det kommer att bli tuffa förhandlingar. Branschen och hushållen är hårt pressade. Samtidigt måste vi komma ihåg att hyresgästerna är mer skyddade mot skenande räntekostnader, dyrare fjärrvärme, höjda taxor med mera än dem som äger sin villa eller bostadsrätt.

– Även med en höjning på 12 procent kommer hyresvärden att ta den största delen av dessa kostnader, säger Nathalie Brard, Förhandlingschef på Fastighetsägarna Stockholm.  

Hoppas på snabba förhandlingar

Fastighetsägarna har stora förhoppningar om att årets förhandlingar kan bli klara snabbare än tidigare år.

– Bakgrunden är de tidsfrister och den tvistelösning som sedan årsskiftet införts och som nu kan tillämpas för första gången i händelse att parterna inte kommer överens. Därtill finns en vägledning för förhandlingarna som parterna gemensamt utarbetat, framhåller branschorganisationen.

Ambitionen är att förhandlingarna ska avlutas innan årsskiftet.

Hyresgästföreningen lämnar motbud

Hyresgästföreningen kommer att lämna ett motbud på den föreslagna höjningen.

Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara inom 90 dagar efter att ett motbud har inkommit. 

– I vissa fall är det omöjligt för parterna att bli överens. Då kan processen ta längre tid och måste lösas i Hyresnämnden och Hyresmarknadskommittén, förklarar Hyresgästföreningen på sin hemsida.

Mycket tyder på att årets förhandlingar kan bli utdragna.

I ett uttalande kallar Hyresgästföreningen den föreslagna höjningen för ett ”helt orimligt krav”.   

Foto: Sigmund

Text: Redaktionen