Kraftig Samsunguppmaning – utgör en säkerhetsrisk

2023 05 02

Den koreanska teknikjätten Samsung har en skarp uppmaning att dela med sig av.

Sluta använda AI-verktyg som exempelvis Chat GPT.

Det är det mycket hårda budskapet från Samsung till företagets samtliga anställda, rapporterar Bloomberg.

Anledningen är att verktyg som dessa påstås utgöra en säkerhetsrisk efter att Samsunganställda, vid tre olika tillfällen, av misstag delat känslig information med just Chat GPT. 

Ett stort bakslag för Samsung, skriver nyhetsbyrån.

Riskerar sparken

De nya reglerna innebär i praktiken ett förbud av att använda sig av generativa AI-system på företagsägda datorer, surfplattor och telefoner.

Konsumenterna påverkas inte.

Men den som är anställd hos elektronikjätten och inte följer uppmaningen kan få sparken.

– Vi ber dig att noggrant följa vår säkerhetsriktlinje och underlåtenhet att göra det kan resulterat i ett brott mot eller kompromettering av företagsinformation, vilket resulterar i disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning av anställning, framhåller Samsung i ett meddelande till sina anställda.

Växande oro

Samsung är inte det enda storföretaget som uttryckt oro över den nya tekniken.

I februari antingen förbjöd eller begränsade flera Wall Street-banker OpenAI:s chatbottjänst, och i Italien har ChatGPT förbjudits helt.

– Intresset för generativa AI-plattformar som ChatGPT har ökat internt och externt, uttrycker Samsung.

– Medan detta intresse fokuserar på användbarheten och effektiviteten finns det också en växande oro för säkerhetsrisker som generativ AI innebär.

"Utom kontroll"

2023 har hittills varit ett år präglat av ett enormt uppsving för nya AI-tekniker.

Nyligen varnade Elon Musk och flera forskare för utvecklingen och krävde en omedelbar paus i sex månader.

Tekniken bedömdes vara på väg utom kontroll och ett hot mot hela mänskligheten.

–  AI-system med mänsklig konkurrenskraftig intelligens kan utgöra djupa risker för samhället och mänskligheten, framhölls i ett öppet brev.

Varnar för "mördarrobotar"

En som håller med är Geoffrey Hinton, som nyligen sade upp sig från Google för att öppet kunna kritisera den utveckling han själv varit med och bidragit till.

Han varnar nu för autonoma “mördarrobotar” som kan ta över världen då de är på väg att bli mer intelligenta än sina skapare.

– Tanken på att de här sakerna faktiskt skulle kunna bli smartare än människor, det var det få som trodde, säger han till The New York Times.

Foto: J. Leupe

Text: Redaktionen