Kraftig ränteförändring väntas idag

2023 02 09

Idag, torsdag, ger Riksbanken nytt besked om styrräntan.

Prognosen är en höjning med 0,5 procentenheter, enligt den samlade expertisen från ekonomer och marknaden.

Det blir i så fall en så kallad dubbelhöjning på 50 punkter vilket parkerar styrräntan på 3,0 procent.

Lugnande besked till bolånetagare

Många svenska bolånetagare följer utvecklingen noga.

Men hur påverkas de om en halv procents höjning av styrräntan blir verklighet idag?

Seniorekonomen Robert Bergqvist på SEB ger lugnande besked till oroliga hushåll.

Inga stora svängningar är att vänta, menar han.

– När det gäller de bundna räntorna så tror vi i det korta perspektivet att de kommer att ligga kvar, men under loppet av det här året så tror vi att de kommer att röra sig neråt. Vi tror inte att de bundna räntorna kommer att påverkas särskilt mycket av Riksbankens besked utan det ligger mer i vad som händer i omvärlden i övrigt, säger Robert Bergqvist till Aftonbladet.

Små effekter på rörliga räntor

Effekterna kommer snarare synas på de rörliga räntorna.

Men även där konsekvenserna små, enligt seniorekonomen.

– De kan och bör påverkas uppåt i samband med beskedet. Men med tanke på att marknaden redan tidigare har räknat på att vi ska få se den här höjningen så har den i stor omfattning redan tagits höjd för.

Får medhåll

SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann stämmer in i åsikten om hur räntebeskedet sannolikt påverkar den korta rörliga boräntan.

Det går dock inte att säga exakt hur det kommer att utveckla sig den närmaste tiden.

– Jag är inte alldeles säker på att det kommer att slå direkt. Vi har höjt en del och det är möjligt att vi tagit in viss beräkning att det här ska komma, säger hon till Aftonbladet.

Vädjade till Riksbanken

Just SBAB vädjade i januari till Riksbanken att begränsa räntehöjningen till 0,25 procentenheter.

– Med hänsyn tagen till att hushållen även har justerat sina varukorgar mot billigare alternativ och att det dessutom tar tid för räntehöjningar att få full effekt på inflationen, bör Riksbanken efter räntehöjningen i februari vila på hanen, sade bankens chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande.

Tror inte på fler höjningar

Efter dagens besked, där en kraftig höjning alltså är att vänta, lär vi inte få se fler räntehöjningar.

Det tror åtminstone SEB:s privatekonom Américo Fernández.

– Vår bedömning som det ser ut nu är att man kommer stanna på 3 procent, vilket betyder att bolåneräntorna kommer fortsätta komma upp lite från dagens nivåer. Inte minst den rörliga tremånadersräntan. Men generellt så kommer vi nå en platå i ränteläget, givet att inflationen kommer ner nu under vårkanten, sade han till Expressen igår.

Riksbanken presenterar sitt besked 09.30 idag.

Foto: V. Quadros

Text: Redaktionen