EKONOMI: Storbank vädjar till Riksbanken – gäller räntan

2023 01 19

I februari väntas Riksbanken höja styrräntan med 0,5 procentenheter till tre procent.

Det är alldeles för mycket, anser storbanken SBAB.

I ett pressmeddelande framhåller banken att det snarare vore på sin plats att begränsa höjningen till 0,25 procentenheter.

Flera skäl

SBAB listar flera skäl till varför Riksbanken bör ta det lugnt med räntehöjningen.

Dels indikerar bankens beräkning att den underliggande trendmässiga inflationen redan har nått sin topp.

Man lyfter även fram att det tar tid för redan införlivade räntehöjningar att få effekt – samt den revidering av hushållens “konsumtionskorg mot billigare produkter” som banken påpekar att SCB uppmärksammat lär ske efter årsskiftet 2022-2023.

Det skulle i sig slå igenom en lägre inflation från och med januari, skriver banken.

– Vi har som komplement till SCB:s siffror beräknat trenden för inflationen när man tar bort effekten av varierande energipriser och andra tillfälliga effekter. Den beräkningen indikerar att den underliggande inflationen redan har toppat, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, till bankens hemsida.

"Justerat sina varukorgar"

Chefsekonomen utvecklar:

– Med hänsyn tagen till att hushållen även har justerat sina varukorgar mot billigare alternativ och att det dessutom tar tid för räntehöjningar att få full effekt på inflationen, bör Riksbanken efter räntehöjningen i februari vila på hanen. 

– Vi tror att Riksbanken i februari utifrån sitt vanliga sätt att resonera höjer med 0,5 procentenheter, men att det mot bakgrund av vår utvidgade analys vore mer ändamålsenligt med 0,25 procentenheter, säger Robert Boije.

"Behöver sänkas"

I den senaste prognosen som togs fram av Riksbanken bedömdes en höjd styrränta till tre procent ligga kvar på den nivån till och med 2025.

Även detta vänder sig SBAB emot, just med anledning av att man gör bedömningen att inflationen kommer att vara betydligt lägre i slutet av nuvarande år.

– Vi går också in i en lågkonjunktur, vilket talar för att styrräntan behöver sänkas mot slutet av året. Från mitten av 2024 är vår bedömning att styrräntan är nere på 2 procent, säger Robert Boije.

Bolåneräntor justeras ned

I SBAB:s pressmeddelande betonar man också att bolåneräntorna justeras ner något i den nya prognosen, på grund av att den rörliga bolåneräntan inte gått upp i paritet med styrräntan samt att de längre marknadsräntorna har fallit tillbaka.

Den bedöms nu toppa på 4,2 procent i juli och därefter falla tillbaka. Bundna räntor väntas toppa ännu tidigare.

– Det bör dock påpekas att prognosen är osäker och att både inflationen och den rörliga räntan med lite otur kan öka mycket mer än vad vi nu bedömer. För den som är mycket orolig och vill gardera sig mot detta, kan en längre bindningstid vara att föredra, säger Robert Boije.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen