Klartecken för elstöd – men en justering

2022 11 17

Regeringens och Svenska kraftnäts elstödsförslag har fått grönt ljus av Energimarknadsinspektionen.

Det uppger myndigheten i dag enligt flera medier.

En justering har dock tillkommit. Ett tak för storförbrukare införs.

– Man godkänner i stora drag det som Svenska kraftnät har ansökt om, men Energimarknadsinspektionen har beslutat att det ska finnas ett tillägg som innebär att det finns ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan, säger Victor Jensen, ekonomireporter på SR Ekot.

Elkunder som vill ha en större ersättning än vad taket tillåter måste följaktligen ansöka om att få ytterligare stöd.

– Det handlar om kunder med en förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar, rapporterar SVT Nyheter.  

”En komplettering”

Elin Broström, enhetschef på Energimarknadsinspektionen, betonar att myndigheten till största del har godkänt Svenska kraftnäts modell.

– Pengarna kommer att användas som ett stöd till hushåll och företag enligt modellen som presenterats. Det vi har gjort är en komplettering. De allra största förbrukarna kommer att få ansöka om man vill få stöd över en viss nivå. Vi menar att det behövs för att kunna godkänna ansökan, säger hon till SR Ekot.

Enhetschefen betonar att hushåll och mindre företag inte kommer att beröras av det införda taket.

Regeringens elstöd

Regeringen och Svenska kraftnät har lagt fram ett stöd på 55 miljarder till elkunder.

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige – elområde 3 och 4 – kan ta del av stödet.  Däremot utbetalas inget stöd till elanvändare i norra Sverige – elområde 1 och 2.

Regeringen har framhållit att stödet ska betalas ut i början av nästa år.

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät, har dock betonat att ett godkännande  av Energimarknadsinspektionen inte innebär att pengarna kan utbetalas med omedelbar verkan.

– Eftersom Svenska kraftnät inte själv har förutsättningar att administrera utbetalning av stödet har vi vänt oss till regeringen för hantering av utbetalningar. Mer information om vem som betalar ut stödet kommer när regeringen fattat sitt beslut.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen