Jätteförändring i svenska folkets beteende

2022 12 09

Svenska hushåll har de två senaste månaderna stått för en enorm förändring i vardagslivet.

Den återkommande rapporteringen om höga elpriser har fått effekt på svenska folket. Det visar siffror från elnätsföretaget Ellevio, som kan konstatera att elanvändningen sjönk med ungefär 20 procent under de två senaste månaderna.

– Kulmen nåddes under oktober då elanvändningen bland Ellevios privatkunder minskade med i genomsnitt 21,5 procent, men ligger på ungefär samma nivå även under november, framhåller elnätsföretaget i ett pressmeddelande.

Siffror från nästan en miljon hushåll

Ellevio har granskat 900 000 hushåll, samtliga privatkunder, och deras elkonsumtion i augusti, september, oktober och november och jämfört den med de tre föregående åren 2019-2021.

Och det är stor skillnad i konsumtionen.

– Minskningen av elanvändningen är anmärkningsvärd, konstateras i Ellevios pressmeddelande.

Snittförbrukningen i hushållen har i år förändrats enligt följande jämfört med de tre tidigare referensåren:

- Augusti -9 %

- September -12,49 %

- Oktober -21,5 %

- November - 19,5 %

Likadant i hela Sverige

Siffrorna skiljer sig marginellt åt mellan regioner och län i Sverige. Mest har kunder i Bohuslän dragit ned på sin elförbrukningen, där den sammanlagda elanvändningen minskat med hela 25 procent.

Nummer två och tre på listan är Skaraborg respektive Örebro län.

– Minskningen är ett tydligt exempel på att människor i allt högre utsträckning engagerar sig i sin elanvändning, tar kontroll och gör förändringar som bidrar till bättre elekonomi och stabilare elförsörjningssystem, uttrycker Ellevio.

"Förbluffande" siffror tidigare i höstas

Förändringen framstår än starkare i bakgrund av att siffror från Svenska kraftnät i oktober visade att svenskarna då knappt alls hade dragit ned på sin elanvändning.

– Jag blir förbluffad med tanke på prisutvecklingen, jag hade faktiskt förväntat mig se en märkbar effekt, sade Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen, till Sveriges Radio efter att statistiken visat att 9,55 terawattimmar användes i Sverige i september.

Mer eller mindre samma som motsvarande månad förra året.

Regeringen uppmanar att spara el

I förmiddags höll regeringen en presskonferens där man uppmanade svenska hushåll att spara på elen.

Dels för att pressa ned de höga priserna, men även för att minska risken för tillfällig bortkoppling från elnätet.

– Läget är relativt akut, betonade arbets- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Foto: D. MacKay

Text: Redaktionen