Inflationen sjunker – så gör Riksbanken

2023 06 14

Inflationen i Sverige har sjunkit i maj.

Det uppgav Statistiska centralbyrån, SCB, på onsdagsmorgonen.

Inflationstakten enligt KPIF – där räntekostnaderna är borträknade – sjönk från 7,6 till 6,7 procent.

Inflationstakten enligt KPI –  som visar prisutvecklingen för den privata, genomsnittliga konsumtionen i Sverige – minskade från 10,5 till 9,7 procent.

– Fortsatta prissänkningar för el och livsmedel bidrog till den lägre inflationstakten i maj, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

”Glädjande”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har kommenterat den nya siffran.  

– Glädjande att vi får ytterligare en månad med en något lägre inflation.

– Kärninflationen är dock fortsatt mycket hög, vilket inskärper allvaret i det ekonomiska läget. Faran är inte över. Därför är inflationsbekämpningen fortfarande prioriterad av regeringen, skriver Svantesson på Twitter.

”En liten besvikelse”

Från SVT Nyheters ekonomikommentator Alexander Norén hörs det inte lika positiva tongångar.

Han anser att den nya inflationssiffran är ett bakslag för Sverige.

Norén hänvisar till att analytiker i genomsnitt hade räknat med en inflation på 9,5 procent – det vill säga 0,2 procentenheter under SCB:s siffra för maj.

Räkna med nya räntehöjningar

Trots att inflationstakten sjunker bör därför svenska folket stålsätta sig för nya räntehöjningar, enligt ekonomiexperten.

– Det är en liten besvikelse, som kommer få konsekvensen att Riksbanken fortsätter höja räntan, säger Norén i SVT:s Morgonstudio.

Fakta inflationstakten maj 2023

- Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 3,2 procentenheter till inflationstakten enligt KPI

- Priserna för livsmedel och energiprodukter fortsatte att sjunka i maj

- Priserna ökade för många varor och tjänster såsom hotellövernattning, restaurangbesök, rekreationstjänster samt kläder

- Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi minskade från 8,4 procent i april till 8,2 procent i maj

Källa: SCB

Foto: Johanna Hanno

Text: Redaktionen