Ica och Coop ger nytt besked om matpriserna

2023 04 12

Prisökningarna på livsmedel kommer att avta.

I ett bästa scenario kan priserna sjunka redan under våren.

Det beskedet gav storbankerna Nordea, Swedbank och SBAB tidigare under onsdagen.

Nu kommenterar två av Sveriges matjättar den färska prognosen.

Gemensam bedömning

Både Ica och Coop delar bankernas prognos.

Matjättarna bedömer att prisökningarna kommer att avta under våren och att konsumenter eventuellt kommer att få se fler prissänkningar i matbutikerna, rapporterar SR Ekot.

– Vi delar absolut bilden som bankerna beskriver och vi ser en ljusning och hoppas att kunna sänka priset på fler varor framöver, säger Erik Lundberg, VD på Ica Sverige, till radion.

Coop delar Icas bild av situationen.

– Vi gör en liknande bedömning. Samtidigt är det många omvärldsfaktorer som fortfarande är svårbedömda vilket gör det svårt att utlova något ännu, framhåller matjätten i en kommentar till Ekot.

Axfood, den tredje största aktören på marknaden, har inte uttalat sig om den nya prognosen.

”Ser en tendens”

På frågan om svenska folket kan förvänta sig prissänkningar framåt våren, svarar Icas Erik Lundberg:

– Vi gör allt vad vi kan för att dämpa prisökningen. Vi ser också en tendens på att en hel del insatsvaror och kostnadsdrivare dämpas. Med det sagt så gör vi allt vad vi kan för att kunna fortsätta sänka fler priser till kunderna och visa att vi står på deras sida.

Svag svensk krona

Trots lovande prognoser kan flera faktorer fortfarande ställa till det.

En svag svensk krona pressar till exempel många företag. Det fördyrar företagens inköpskostnader och är en bidragande orsak till företagens prisökningar, vilket på sikt slår igenom i konsumentledet.

– Svenska storföretag har merparten av sin försäljning och inköp utomlands och därför är deras exponering mot utländsk valuta stor. För företag med stor andel inköp i utländsk valuta innebär det fördyrade inköpskostnader, vilket påverkar deras lönsamhet, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Foto: Ica Gruppen resp Coop Sverige

Text: Redaktionen