Glädjeprognos för svenska folket

2023 04 12

Matpriserna i Sverige har skjutit i höjden under 2022 och början av 2023.

I början av mars uppgav Statistiska centralbyrån, SCB, att priserna på livsmedel och alkoholfria drycker har stigit med 20,95 procent det senaste året.

En historisk ökning.

– Inte sedan början av 1950-talet har matpriserna ökat så mycket på ett år i Sverige, framhåller myndigheten.

Men nu kommer ett glädjande besked för svenska matkonsumenter.

Prisökningen på livsmedel väntas avta under våren. I ett bästa scenario kan priserna sjunka.

Det uppger storbankerna Nordea, Swedbank och SBAB i en färsk prognos, som SR Ekot tagit del av.

Kan få se lägre priser

– Den övergripande bilden i dag är att matpriserna slutar öka framöver och man skulle också kunna tänka sig att priserna på vissa livsmedel faller, Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, till radion.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, instämmer i Nordeaanalytikerns bedömning.

Han pekar ut flera tecken som indikerar att prisökningen på livsmedel börjar att avta.

– Ett skäl till att livsmedelspriserna gick upp så mycket förra året var att vi hade ökade priser på drivmedel och elkostnader som också påverkade livsmedelsproducenterna. Vi såg också att priserna på livsmedel som vi importerade till Sverige ökade väldigt kraftigt, säger han till Ekot och tillägger:

– Det vi sett det senaste året är att flera av de faktorerna har reviderats så att de ligger stilla och det borde tala för mer dämpad utveckling på livsmedel och kanske vissa livsmedel som sjunker i pris framöver.

Lägre pris för konstgödsel

SBAB:s chefsekonom nämner även att priset på konstgödsel sjunkit med 15 procent sedan februari förra året.

Något som kan få en effekt på svenskproducerat livsmedel framöver, uppger SR.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, håller med.

– Framför allt kan lägre pris på spannmål, konstgödsel och foder tillsammans med goda skördar öka tillgången på livsmedel och starkt bidra till att vi kommer att få sen en prispress, säger han.

Foto: T. Clark resp D. Volkova

Text: Redaktionen