JUST NU: Hultqvists varning – redo att anfalla andra

2022 08 08

Rysslands krig kan sträcka sig utanför Ukraina. 

Varningen kommer från försvarsminister Peter Hultqvist (S).

– Jag tror inte den ryska ambitionen bara är att kriga i Ukraina. Är de framgångsrika, då är de säkert beredda att gå vidare till andra länder, säger ministern till Expressen.

I intervjun konstaterar Hultqvist att säkerhetsläget i världen fortfarande är kraftigt försämrat.

–  Bara det förhållande att kriget pågår, det visar vilket hot Ryssland utgör mot hela omvärlden här i vår del av Europa.

Möte med nordiska ministrar

På måndagen deltar Peter Hultqvist i ett möte med Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram och Danmarks försvarsminister Morten Bødskov.

Parterna ska träffas i Malmö och diskutera det rådande säkerhetsläget och det fördjupade försvarssamarbetet.

I höstas kom de nordiska länderna överens om ett fördjupat försvarssamarbetet i ett särskilt viktigt strategiskt område – regionen som sträcker sig från södra Östersjön, Öresund och upp till Oslokusten.

–  Det här handlar ju bland annat om inloppet till Östersjön – och att det är väldigt viktigt att vi har kontrollen där i olika skeden. Det gäller också att använda de militära resurser som finns i alla tre länderna, för att kunna upprätthålla det här. Jag tycker att det är en mycket stark markering att alla tre länder förklarar att vi är beredda att göra det här jobbet, säger Peter Hultqvist till Expressen.

Fakta: Det nordiska försvarssamarbetet 

  • De nordiska länderna samarbetar sedan 2009 inom Nordefco, Nordic Defence Cooperation.
  • Det nordiska försvarssamarbetet inom Nordefco syftar främst till att öka respektive nations försvarsförmåga samt att utveckla förmågan att samarbeta och enas kring strategiska, gemensamma försvarsfrågor.
  •  Man ämnar även uppnå ekonomiska fördelar genom gemensam utveckling och inköp av utvald materiel. 
  • Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna.

Exempel på nordiska samarbeten inom ramen för Nordefco:

  • Sjöövervakning. Samarbete inom ramen för sjöövervakning utvecklas för närvarande, vilket innebär att sjölägesinformation och radarbilder kan utbytas mellan de nordiska länderna.
  • Luftlägesinformation. Sverige och Finland förhandlar med Nato, med Norge som värdland, om utbyte av luftlägesinformation (ASDE). Det skulle möjliggöra utbyte av luftlägesinformation mellan samtliga nordiska länder. I förlängningen finns möjligheter för ett gemensamt utnyttjande av luftrummet över Norden.
  • Gemensam uniform. Målet är att utforma och upphandla en gemensam stridsuniform med tillbehör, för att nå ekonomiska fördelar.
  • Gemensamma övningar. Samövningar mellan de nordiska länderna och gemensam utbildning är inget nytt. Men dessa ska utvecklas och fördjupas.  
  • Källa: Försvarsmakten

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp President of Russia Office

Text: Redaktionen