SVERIGE: Smäll för folk med studielån

2022 11 15

CSN-lånet kommer att bli dyrare från och med 2023.

De som betalar tillbaka på sina studielån kommer att behöva räkna med högre ränta efter årsskiftet, rapporterar Sveriges Radio.

Räntan på studielån beräknas höjas med 0,14 procent. Dessutom adderas en påslagsränta för att täcka upp för förluster från personer som inte betalat tillbaka sina skulder.

"Anmärkningsvärt"

Enligt CSN:s egna beräkningar skulle en skuld på 166 000 kronor innebära 88 kronor mer i ränta.

Utöver att att täcka kreditförluster för studielån som inte betalas tillbaka är ett annat syfte att skapa större ekonomiskt utrymme i budgeten för omställningsstudiestödet.

Sveriges förenade studentkårer är inte nöjda med beslutet.

– Vi tycker att det är dåligt, säger Linn Svärd, föreningens ordförande, till SR.

Hon tillägger:

– Vi lever i ett samhälle där den svenska staten ska ge oss möjlighet till utbildning. Vi kan inte vara ett land som låter andra studenter betala för studenter att plugga. Det är kontraproduktivt och anmärkningsvärt.

Ny typ av studielån 2022

Den 1 januari i år införde riksdagen en ny typ av studielån. Man valde då att höja vissa åldersgränser i villkoren.

Förändringen gjorde det möjligt att söka lån till och med det år studenten fyller 60 år, men lånet måste vara färdigbetalat sista dagen det år man fyller 64.

Det innebär att alla som tagit studielån före 2022 och under 2022 eller senare kommer att ha minst två lån, framhåller CSN på sin hemsida.

Genom det nya studielånet är syftet att det ska bli lättare att studera även för de som kommit upp  ålder. 

– Alla som får lån utbetalda från 1 januari 2022 får det nya lånet, informerar myndigheten.

Fakta studielån Sverige

  • Cirka 1,7 miljoner människor i Sverige har studielån.
  • De högsta genomsnittliga studieskulderna har personer som bor i Solna, Stockholm, Lund och Uppsala.
  • Allt fler tar studielån i Sverige och genomsnittsskulden hos låntagarna ökar.
  • Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 241 miljarder kronor den 1 januari 2021.
  • Solnaborna toppar listan över högsta studieskulderna medan Stockholm stad har flest medborgare med studielån.
  • Svenskarna är bra på att betala av sina studielån. Hela 92,5 procent av den totala lånesumman som debiterades 2021 betalades in under året.
  • I kommuner med stora lärosäten finns den högsta andelen personer med studielån, i Lund är andelen 26 procent.
  • Det är även i dessa områden som låntagarna har de högsta genomsnittliga studieskulderna Stockholms län, Uppsala län och Skåne län toppar listan när det gäller länen.

Källa: CSN

LÄS MER: Drastisk höjning av CSN-räntan

Foto: Sioro Photography

Text: Redaktionen