JUST NU: Drastisk höjning av CSN-räntan

2022 08 03

Höjda räntor i Sverige påverkar nu även studielånet.

CSN-räntan höjs med 0,64 procentenheter från dagens nollränta, rapporterar SR Ekot.

Det innebär att en person, med en genomsnittlig skuld på närmare 170 000 kronor, kommer att behöva betala 88 kronor mer per månad och 1 000 kronor mer per år.

Större ökning än förväntat

Enligt CSN:s beräkningar hamnar den totala räntan på 0,64 procent. Det är en större ökning än vad myndigheten förutspådde, uppger SR.

Regeringen har tidigare föreslagit att räntan på studielånen ska höjas med 0,5 procentenheter från och med 2023.

Men den årliga justeringen av räntan är även kopplad till statens lånekostnad under de tre senaste åren.

Denna höjning kommer, enligt CSN:s prognos, att stå för 0,14 procentenheter av den totala höjningen.

Den totala CSN-räntan beräknas således landa på 0,64 procent från och med 2023.

Fakta studielån Sverige

  • Cirka 1,7 miljoner människor i Sverige har studielån.
  • De högsta genomsnittliga studieskulderna har personer som bor i Solna, Stockholm, Lund och Uppsala.
  • Allt fler tar studielån i Sverige och genomsnittsskulden hos låntagarna ökar.
  • Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 241 miljarder kronor den 1 januari 2021.
  • Solnaborna toppar listan över högsta studieskulderna medan Stockholm stad har flest medborgare med studielån.
  • Svenskarna är bra på att betala av sina studielån. Hela 92,5 procent av den totala lånesumman som debiterades 2021 betalades in under året.
  • I kommuner med stora lärosäten finns den högsta andelen personer med studielån, i Lund är andelen 26 procent.
  • Det är även i dessa områden som låntagarna har de högsta genomsnittliga studieskulderna - Stockholms län, Uppsala län och Skåne län toppar listan när det gäller länen.
  • Källa: CSN

Foto: C. Erfurt

Text: Redaktionen