Grova påhopp på svensk EU-parlamentariker på besök i Ungern

2021 10 01

– Det är obehagligt att vi blivit beskrivna i orbanska medier, med namn och bild. Jag hängs ut som feminist och lesbisk.

Den svenska EU-parlamentarikern Malin Björk (V) attackeras och drabbas av personangrepp i medier närstående den ungerska regimen rapporterar DN.

EU-parlamentariker anklagas

Hon ingår i en grupp EU-parlamentariker som inkluderar allt från franska Marine Le Pens nationalkonservativa högerparti till svenska Vänsterpartiet och som nu är på officiellt besök i Ungern med syfte att träffa bland annat Amnesty, Reportrar utan gränser, regeringssidan och oppositionen för att studera bland annat pressfrihet, akademisk frihet och minoriteters rättigheter.

Men i ungersk media målas gruppen ut som migrant- och HBTQ-aktivister.

Känns obehagligt

– Det är obehagligt att vi blivit beskrivna i orbanska medier, med namn och bild, hur jävliga vi är och att det hela är en konspiration från vänster. Jag hängs ut som feminist och lesbisk, säger Malin Björk till DN.

Det första som hände när hon kom till Budapest var att taxichauffören kände igen henne och representanter från civilsamhället som de träffar lämnar mötena via garaget för att inte drabbas av mediemobben.  

– Om vi som blir utsatta nu tycker att det känns lite obehagligt och att det inte går att verka politiskt, tänk då på dem som varje dag faktiskt försöker navigera i det här systemet, säger Malin Björk till DN.

ANALYS

Det är rent förfärligt att svenska EU-parlamentariker drabbas av vad som uppenbart är tänkt att fungera som grova påhopp och källor till hat i ungersk media. Det är självfallet oacceptabelt när det gäller politiker på alla nivåer och från alla länder inom EU men när det gäller svenska politiker så blir det ett särskilt ansvar för Sverige att agera och att markera.

Mörker och förföljelsediktaturer

Att hänga ut människor i media med namn och bild för deras sexuella läggning eller för att de värnar om jämställdhet för tankarna till väldigt mörka regimer, till förföljeslediktaturer och till allt annat än de demokratiska värderingar och grundpelare av frihet och mänskliga rättigheter som EU vilar på.

Passerat en gräns – igen

Ungern har återigen passerat en gräns och vore det inte för att bästa sättet att rädda landets vacklande demokrati sannolikt är att behålla landet inom EU så skulle nog många EU-regeringschefer gärna se att landet åker ut med huvudet före.

När svenska politiker drabbas av sådant här behöver Sverige överväga att agera på hög nivå i regeringskansliet.

Foto: Vänsterpartiet resp. E. Lukacs