JUST NU: Försvaret på Gotland trappas upp ytterligare

2022 05 03

Försvarsmakten aktiverar hemvärnet för att skydda Gotland, som anses mest sårbart mot ett potentiellt ryskt angrepp.

Efter de ryska hoten den senaste månaden och det allmänna säkerhetsläget i Europa sedan Rysslands invasion av Ukraina agerar nu regeringen och Försvarsmakten.

På Gotland stärks nu förmågan med omedelbar verkan, rapporterar Aftonbladet.

“Behöver höja förmågan”

Försvarsmakten planerar en övning som ska pågå under en månads tid.

– Förmågan på Gotland behöver höjas som en anpassning till det försämrade säkerhetsläget, säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef på Gotlands regemente P18, till tidningen.

Hemvärnet aktiveras

En stor del av förstärkningen på Gotland innebär att hemvärnet kommer att aktiveras.

Upprustningen består av en satsning som kommer att beröra allihop av de 300-400 hemvärnssoldater som befinner sig på ön.

Övas med vapen

Under utbildningen kommer det att övas med vapen både teoretiskt och praktiskt.

– Det är en utbildningssatsning som drog i gång igår och som är en del av förmågehöjningen som sker i hela Försvarsmakten men som framför allt är riktad mot att höja förmågan på Gotland. Under innevarande år ska vi få upp förmågan så mycket som det är möjligt och då inkluderar det även hemvärnet, säger Tomas Ängshammar till Aftonbladet.

Utsatt del av landet

Gotland beskrivs som ett strategiskt väldigt viktigt läge i Östersjööområdet. Därför är också ön särskilt utsatt för militära hot och potentiella attacker.

– Det är uppenbart att Gotlands geografiska placering är helt avgörande när det gäller Europas försvar, när det gäller Sveriges försvar och hotet från Ryssland, säger Erik PEterson, ställföreträdande arméchef på Pentagon till Svenska Dagbladet.

Andra förstärkningen på kort tid

Redan i början av förra månaden inleddes Försvarsmaktens upptrappning på Gotland, då regeringen gav myndigheten tillstånd för skjutning med tungt artilleri på ön.

– Gotland är ett strategiskt mycket viktigt område i händelse av en kris eller krig. Med regeringens beslut ges Försvarsmakten bättre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på Gotland, sade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll till SVT i samband med det beslutet.

“Bara havet skiljer er”

Även Ukrainas president Volodymyr Zelensky har betonat Gotlands skörhet när det kommer till vad Rysslands diktatorer Vladimir Putin är kapabel till. 

– Det är bara havet som skiljer er från denna [ryska] aggressiva politik, sade Zelensky när han talade till Sveriges riksdag.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen