Forskare lyfter fram oväntad effekt av alkohol

2023 08 20

Ett otroligt påstående kommer nu om alkoholens effekter.

Det är brittiska och amerikanska forskare som nu menar att människan har lyckats med att bygga en civilisation tack vare alkoholen.

Forskarna menar att alkohol under en lång tid har hjälpt oss att bygga förtroende mellan varandra, men även att öka kreativiteten.

Det rapporterar SVT.

“Lusten att bli full”

Filosofen Edward Slingerland framhåller att alkoholruset gör vuxna mer kreativa, likt barn, och får svårare att ljuga.

Alkoholen bygger förtroende mellan människor, och minskar på kort sikt även stress och ångest, menar han.

– Det är lusten att bli full som fick människor att gå samman och börja göra saker på ett organiserat sätt som jordbruk.

Avgörande fördelar

Minskad stress och ångest menar Slingerland har varit avgörande fördelar för att människor lärt sig att lita på främlingar och bygga en civilisation.

Han förtydligar dock även riskerna för sjukdom och beroende.

Slingerland får stöd av professorn Robin Dunbar som framhåller att alkohol i stort har varit gynnsamt för människans utveckling.

Flera skadeverkningar

Påståendet om den mänskliga civilisationens utveckling i anslutning till alkoholen till trots så finns alltjämt stora nackdelar.

Alkohol är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och tidig död.

– Konsumtion av alkohol kan dessutom orsaka skador och sociala problem för både den som dricker och för andra. Tillsammans leder medicinska och sociala skador som orsakas av alkohol till stora kostnader för samhället, förklarar Folkhälsomyndigheten.

Ökar risken

Bland sjukdomarna som alkohol kan öka risken för finns cancer.

– Alkoholkonsumtion är en riskfaktor för att få cancer i munhåla, svalg, matstrupe, struphuvud, lever, tjock- och ändtarm samt bröstcancer hos kvinnor, fortsätter FHM.

– Generellt sett ger en högre alkoholkonsumtion även en högre risk för cancer, men även låg och måttlig konsumtion ökar risken för flera cancerformer.

Foto: R. Khreiss

Text: Redaktionen